HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Thứ ba, 21/08/2018 - 18:20

GIỚI THIỆU VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BỘ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

----------&&&----------

 

GIỚI THIỆU VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT

TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

 Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

 

          1.Về vị trí việc làm chuyên ngành TCDN

Cơ hội lựa chọn việc làm sau khi sau khi tốt nghiệp ra trường của sinh viên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp (TCDN) rất rộng mở. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành TCDN có thể:

- Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, như: Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan; Cục Tài chính doanh nghiệp; Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Sở Tài chính, Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố; Phòng Tài chính, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các quận - huyện; các Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách tài chính,.. thuộc các Bộ, Ban, Ngành; v.v.

- Làm việc tại khu vực các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: Làm chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán; Ban đầu tư; Ban kiểm soát của các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty; Phòng Tài chính - Kế toán của các công ty, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Làm việc tại các doanh nghiệp tài chính như: Các Ngân hàng thương mại; Công ty Bảo hiểm; Công ty chứng khoán; Quỹ đầu tư; Công ty Tài chính; Công ty Kiểm toán; Công ty Thẩm định giá; Sở Giao dịch chứng khoán,.. đảm nhận các công việc như: Thẩm định tài chính dự án đầu tư hoặc cho vay vốn; quản trị rủi ro của các hoạt động và dự án đầu tư của doanh nghiệp; triển khai các nghiệp vụ tín dụng, thanh toán quốc tế và các dịch vụ tài chính ở các tổ chức tài chính-tín dụng và ngân hàng; trở thành các nhà môi giới đầu tư trên thị trường chứng khoán; các chuyên gia tư vấn tài chính ở các công ty chứng khoán, công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán v.v.

- Làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học như:  Làm Giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng; làm Nghiên cứu viên tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các Viện nghiên cứu về lĩnh vực Kinh tế  - Tài chính - Ngân hàng nói chung và Tài chính doanh nghiệp nói riêng.

          2. Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên CQ50 tốt nghiệp năm 2016 chuyên ngành TCDN

2.1. Về tình trạng việc làm chuyên ngành TCDN

Tình trạng việc làm

Chuyên ngành TCDN

Số lượng

Tỷ lệ %

1. Đã có việc làm

175

97,77

2.Chưa đi làm do tiếp tục học nâng cao

4

2,23

3.Chưa có việc làm

0

0

Tổng cộng

179

100

2.2. Về thời gian có việc làm

Thời gian có việc làm

Chuyên ngành TCDN

Số lượng

Tỷ lệ %

1.Dưới 3 tháng

118

67,43

2.Từ 3- 6 tháng

33

18,86

3.Từ 6- 12 tháng

10

5,71

4.Từ trên 1 năm

14

8

Tổng cộng

175

100

2.3. Về khu vực làm việc

Khu vực làm việc

Chuyên ngành TCDN

Số lượng

Tỷ lệ %

1.Nhà nước

29

16,57

2.Tư nhân

98

56

3.Liên doanh nước ngoài

44

25,14

4.Tự tạo việc làm

4

2,29

Tổng cộng

175

100

2.4. Về mức độ phù hợp

Mức độ phù hợp

Chuyên ngành TCDN

Số lượng

Tỷ lệ %

1.Đúng ngành được đào tạo

43

24,57

2.Gần với ngành được đào tạo

103

58,86

3.Không đúng ngành được đào tạo

29

16,57

Tổng cộng

175

100

2.5. Về mức thu nhập bình quân tháng

Mức thu nhập bình quân tháng

Chuyên ngành TCDN

Số lượng

Tỷ lệ %

1.Dưới 6 triệu đồng

46

26,29

2.Từ 6- 9 triệu đồng

33

18,86

3.Từ 9 – 12 triệu đồng

85

48,57

4.Từ trên 12 triệu đồng

11

6,29

Tổng cộng

175

100

2.6. Kiến thức, kỹ năng được đào tạo đáp ứng được yêu cầu công việc

Mức độ đáp ứng của kiến thức

Chuyên ngành TCDN

Số lượng

Tỷ lệ %

1.Đáp ứng được toàn bộ

14

8

2.Đáp ứng được phần lớn

70

40

3.Chỉ đáp ứng được một phần

86

49,14

4.Không đáp ứng được

5

2,86

Tổng cộng

175

100

 

                                                        BỘ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Số lần đọc: 2