HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
CH-NCS Bộ môn TCDN
Thứ hai, 22/05/2017 - 22:57

Gặp mặt NCS sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn TCDN và Bộ môn ĐGTS

Nhằm phát huy vai trò của Bộ môn trong công tác quản lý chuyên môn đối với các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn; với mục đích trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn NCS; chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch nghiên cứu của các NCS, ngày 21/05/2017, Bộ môn Tài chính doanh nghiệp đã phối hợp với Bộ môn Định giá tài sản tổ chức buổi gặp mặt NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại hai Bộ môn.

Đến dự buổi gặp mặt NCS của hai Bộ môn, về phía Lãnh đạo Học viện và các đơn vị ngoài Khoa có sự hiện diện của PGS,TS.Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính; PGS.TS. Phạm Văn Liên - Phó Giám đốc Học viện Tài chính; TS. Nguyễn Tuấn Phương - Trưởng khoa Sau đại học; TS.Nguyễn Đào Tùng - Trưởng Ban QLĐT; PGS,TS.Nguyễn Trọng Thản - Phó trưởng Khoa SĐH; TS.Nghiêm Văn Bẩy - Phó Trưởng khoa Ngân hàng - Bảo hiểm; PGS,TS.Ngô Thị Thu Hồng - Phó Trưởng khoa Kế toán, Trưởng Bộ môn Kế toán Tài chính; PGS,TS.Vũ Duy Vĩnh - Phó Trưởng khoa TCQT. Về phía Khoa TCDN có sự hiện diện của PGS.TS. Bùi Văn Vần - Trưởng Khoa TCDN; PGS,TS.Nghiêm Thị Thà - Trưởng Bộ môn Phân tích TCDN; TS.Phạm Thị Quyên - Phó trưởng Bộ môn Phân tích TCDN; các Nhà khoa học tham gia hướng dẫn NCS; Lãnh đạo, giảng viên của Bộ môn TCDN và Bộ môn ĐGTS cùng toàn thể các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại hai Bộ môn. 

Quang cảnh của buổi gặp mặt NCS sinh hoạt chuyên môn

Đây là lần đầu tiên, buổi gặp mặt NCS có sự đổi mới trong cách thức tổ chức thực hiện đó là sự phối hợp giữa hai Bộ môn TCDN và Bộ môn ĐGTS trong việc tổ chức gặp mặt, điều này tạo sự giao thoa về khoa học nhiều hơn, chia sẻ được nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn NCS và triển khai kế hoạch nghiên cứu luận án của các NCS hơn.

PGS.TS.Vũ Văn Ninh và TS.Nguyễn Minh Hoàng chủ trì buổi gặp mặt NCS.

ThS.Trần Thanh Hà – Phó Trưởng BM ĐGTS khai mạc buổi gặp mặt NCS

Sau phần khai mạc, giới thiệu đại biểu của ThS.Trần Thanh Hà - Phó trưởng Bộ môn ĐGTS; PGS,TS.Đoàn Hương Quỳnh - Phó trưởng Bộ môn TCDN đã thay mặt cho hai Bộ môn báo cáo quá trình hình thành và phát triển của hai Bộ môn, đội ngũ giảng viên của hai Bộ môn để giúp cho các NCS mới được xét tuyển trong thời gian qua hiểu rõ hơn về truyền thống và đội ngũ các Nhà khoa học của Bộ môn có thể tham gia hướng dẫn, góp ý về chuyên môn trong quá trình NCS nghiên cứu luận án sau này.

Về Bộ môn TCDN: Hiện nay, Bộ môn TCDN có lực lượng giáo viên đông đảo gồm 25 giáo viên; trong đó có 24 giáo viên cơ hữu và 1 giáo viên kiêm chức. Tính đến nay, Bộ môn đã có 100 % giáo viên có học vị từ Thạc sỹ kinh tế trở lên. Trong đó, có 5 Phó giáo sư (20%), 12 tiến sỹ (48%), 13 thạc sỹ kinh tế và hiện đang có  11 thạc sỹ đang làm NCS. Bộ môn có 7 giáo viên được đào tạo ở nước ngoài với trình độ ngoại ngữ cao và đang đảm nhiệm giảng dạy môn học TCDN bằng Tiếng Anh tại Học viện Tài chính.

PGS,TS.Đoàn Hương Quỳnh -  Phó trưởng Bộ môn TCDN giới thiệu

về truyền thống và đội ngũ giảng viên của hai Bộ môn

Về Bộ môn ĐGTS: Bộ môn Định giá Tài sản là một trong ba bộ môn thuộc Khoa TCDN, với đội ngũ giáo viên gồm 8 người, trong đó: có 07 giáo viên cơ hữu, 01 giáo viên kiêm chức, 100% giáo viên có trình độ từ Thạc sỹ kinh tế trở lên, trong đó, có 03 tiến sỹ, 05 thạc sỹ kinh tế và hiện đang có 04 giáo viên đang làm NCS.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá về lịch sử hình thành và phát triển của hai Bộ môn; PGS.TS.Vũ Văn Ninh - Trưởng Bộ môn TCDN đã thay mặt cho hai Bộ môn báo cáo đánh giá tình hình NCS và công tác quản lý NCS của Bộ môn trong thời gian qua.

* Về tình hình NCS và tiến độ thực hiện nghiên cứu của các NCS sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn TCDN: Trong những năm qua, số lượng các NCS trúng tuyển và được giao về Bộ môn TCDN để sinh hoạt chuyên môn ngày càng tăng lên nhanh chóng, nếu như năm 2014 có thêm 7 NCS, năm 2015 có thêm 9 NCS, thì đến năm 2016 có thêm 14 NCS về Bộ môn để tham gia sinh hoạt chuyên môn. Hiện tại, Bộ môn đang quản lý 43 NCS sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn. Tính từ tháng 01/2016 đến nay, đã có 13 NCS thực hiện bảo vệ chuyên đề chuyên sâu, có 10 NCS bảo vệ luận án ở cấp Bộ môn, 11 NCS đã bảo vệ luận án cấp Học viện. Tất cả các luận án bảo vệ cấp Học viện cơ bản được Hội đồng đánh giá là có chất lượng tốt. Hiện tại đang có 2 NCS đang chuẩn bị hồ sơ và thủ tục để trình Giám đốc Học viện ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án ở cấp Bộ môn. Nhiều NCS đã phát huy tính chủ động, cầu thị, thường xuyên giữ mối liên hệ với Bộ môn, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện đặc thù, tham gia các buổi bảo vệ luận án cấp bộ môn, cấp Học viện đầy đủ.

PGS.TS.Vũ Văn Ninh -Trưởng Bộ môn báo cáo tình hình nghiên cứu sinh

và công tác quản lý NCS trong thời gian qua của hai Bộ môn

* Về tình hình NCS và tiến độ thực hiện nghiên cứu của các NCS sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn ĐGTS: Hiện tại, Bộ môn ĐGTS đang quản lý 08 NCS sinh hoạt chuyên môn tại bộ môn; bao gồm: 01 NCS xét tuyển năm 2012; 03 NCS xét tuyển năm 2013; 02 NCS xét tuyển năm 2014; 01 NCS xét tuyển năm 2015; 01 NCS xét tuyển năm 2016. Trong số 8 NCS, thì có 07 NCS là giáo viên, nghiên cứu viên, 01 NCS là cán bộ quản lý, lãnh đạo. Tính đến nay đã có 02 NCS đã bảo vệ luận án ở cấp Bộ môn, có 02 NCS đã bảo vệ chuyên đề chuyên sâu.

*Về vai trò của hai Bộ môn trong công tác quản lý NCS thời gian qua: Trong những năm qua hai Bộ môn luôn coi trọng công tác quản lý NCS và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính của Bộ môn. Hai bộ môn đã chủ động nắm bắt, xây dựng cơ sở dữ liệu về các NCS và giảng viên hướng dẫn; tư vấn cho các NCS mới trúng tuyển chuẩn hóa tên đề tài luận án và tên các chuyên đề chuyên sâu trước khi Giám đốc Học viện ra quyết định giao đề tài; định kỳ yêu cầu NCS báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch; báo cáo kết quả nghiên cứu luận án, tổ chức cho NCS tham gia vào các hoạt động chuyên môn của Bộ môn. Đồng thời, hai Bộ môn cũng nhanh chóng hoàn thành các thủ tục như thẩm định sơ bộ luận án, thẩm định bài báo, đề xuất danh sách hội đồng đánh giá luận án cấp bộ môn; tham gia tích cực, có hiệu quả, đóng góp ý kiến cho NCS ở Hội đồng cấp Bộ môn; v.v. tạo thuận lợi nhất cho các NCS hoàn thành các nội dung trong kế hoạch nghiên cứu của mình.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình NCS và công tác quản lý NCS của Bộ môn, PGS.TS.Phạm Văn Liên - Phó Giám đốc Học viện Tài chính đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo và chia sẻ những kinh nghiệm hướng dẫn NCS. Thầy yêu cầu các Bộ môn phải thường xuyên theo dõi và đôn đốc NCS trong việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu; chủ động tổ chức họp để tư vấn chuẩn hóa tên đề tài luận án và tên chuyên đề chuyên sâu. Đồng thời, Thầy cũng chia sẻ kinh nghiệm cho các NCS là phải thường xuyên tham dự các buổi sinh hoạt chuyên môn của Bộ môn, đặc biệt là tham dự đầy đủ các Hội đồng bảo vệ luận án các cấp để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn trong quá trình nghiên cứu luận án của mình.  

PGS.TS.Phạm Văn Liên - Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu

 chỉ đạo tại buổi Gặp mặt NCS

Tiếp theo đó, các NCS đã phát biểu ý kiến nêu lên những thuận lợi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghiên cứu. Từ ý kiến phát biểu của các NCS, nhiều Đại biểu và các Nhà khoa học như PGS,TS. Đỗ Văn Thành; PGS,TS.Bùi Văn Vần; PGS,TS.Phạm Tiến Đạt; TS.Nghiêm Văn Bẩy; TS.Nguyễn Tuấn Phương, TS.Nguyễn Minh Hoàng…đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình hướng dẫn NCS và quản lý NCS, giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình nghiên cứu; đưa ra những yêu cầu đối với NCS trong quá trình triển khai nghiên cứu luận án. Đồng thời, các Đại biểu và Thầy cô giáo cũng đưa ra những kiến nghị đối với Học viện, Khoa SĐH, Bộ môn và các NCS để cho công tác đào tạo tiến sĩ của Học viện ngày càng có hiệu quả hơn.

Buổi gặp mặt NCS của hai Bộ môn đã diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua buổi gặp mặt này, các NCS sẽ có thêm những kinh nghiệm quý báu để triển khai nghiên cứu luận án của mình hiệu quả hơn, đồng thời cũng tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết hơn giữa NCS với các GVHD và Bộ môn sinh hoạt chuyên môn trong quá trình thực hiện nghiên cứu luận án./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị gặp mặt NCS của hai Bộ môn:

Các Đại biểu, GVHD, GV của hai BM và các NCS chụp ảnh kỷ niệm

Các Đại biểu, GVHD, GV của hai BM và các NCS chụp ảnh kỷ niệm

PGS.TS.Đỗ Văn Thành phát biểu ý kiến tại buổi Gặp mặt NCS

PGS.TS.Bùi Văn Vần - Trưởng Khoa TCDN phát biểu ý kiến

PGS.TS.Phạm Tiến Đạt phát biểu ý kiến tại buổi Gặp mặt NCS

TS.Nghiêm Văn Bảy – Phó Trưởng khoa NH-BH phát biểu ý kiến

TS.Nguyễn Tuấn Phương – Trưởng khoa SĐH phát biểu ý kiến

Cựu NCS-Nguyễn Việt Dũng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu

 

     NCS.Mai Diệu Hằng phát biểu về thuận lợi và khó khăn trong nghiên cứu

Thầy và Trò tại buổi gặp mặt NCS

Ban tổ chức buổi gặp mặt NCS của 2 Bộ môn trước giờ “lên sóng”

Cựu NCS và các NCS hiện hành của Bộ môn TCDN

Cựu NCS và các NCS hiện hành của Bộ môn ĐGTS

 

 

 
Bộ môn TCDN & Bộ môn ĐGTS
Số lần đọc: 9361
Trang 1/1