HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Tin hoạt động
Thứ ba, 29/06/2021 - 11:55

Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2020 - 2021 Khoa TCDN- Nỗ lực vượt qua đại dịch để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Năm học 2020 - 2021 là năm thứ hai chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể CBVC, Khoa TCDN đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Để tổng kết các hoạt động trong năm học vừa qua và đề ra phương hướng công tác trong năm học tới, sáng ngày 25/06/2020, Ban chủ nhiệm Khoa đã phối hợp với Công đoàn Khoa long trọng tổ chức Hội nghị viên chức và Tổng kết năm học 2020 - 2021 tại Phòng họp A1.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Học viện có PGS. TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc HVTC. Về phía Công đoàn Học viện có TS. Nguyễn Hồ Phi Hà - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban nữ công Công đoàn Học viện Tài chính. Về phía lãnh đạo Khoa và Công đoàn khoa TCDN có: PGS. TS. Vũ Văn Ninh - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa TCDN; PGS. TS. Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Công đoàn khoa TCDN. Bên cạnh đó, Hội nghị còn có sự góp mặt đông đủ Lãnh đạo các Bộ môn cùng toàn thể các cán bộ, viên chức của Khoa.

Quang cảnh Hội nghị viên chức và Tổng kết năm học 2020 – 2021 khoa TCDN

Sau phần khai mạc, giới thiệu đại biểu, Hội nghị đã được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và phương hướng công tác năm học 2021 - 2022 của Khoa TCDN do PGS, TS. Vũ Văn Ninh - Trưởng Khoa TCDN trình bày.

PGS. TS Vũ Văn Ninh trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và phương hướng công tác năm học 2021 - 2022 của khoa TCDN

Báo cáo Tổng kết đã khái quát đặc điểm tình hình, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và những kết quả mà tập thể CBVC khoa TCDN đã đạt được trong năm học qua. Năm học 2020 - 2021 triển khai nhiệm vụ công tác trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp khiến cho hoạt động dạy và học tiếp tục được triển khai theo hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, họat động tổ chức thi hết môn, tổ chức thu và chấm luận văn cuối khóa phải thay đổi hình thức cho phù hợp với tình hình dịch bệnh. Trong năm học vừa qua, Khoa TCDN cơ bản giữ được sự ổn định về tổ chức và lực lượng độ ngũ cán bộ viên chức. Đây là năm thứ năm khoa TCDN tiếp tục được HV giao nhiệm vụ đào tạo hệ chất lượng cao với 2 chuyên ngành TCDN và PTTC. Với sự không ngừng nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức, khoa TCDN đã hoàn thành một khối lượng công tác vượt trội so với các năm học trước.

* Về giảng dạy và hoạt động liên quan tới giảng dạy: Mặc dù học kỳ II bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện thông điệp 5K và chuyển đổi sang giảng dạy theo hình thức trực tuyến, nhưng toàn bộ GV trong Khoa đều chủ động lên lớp giảng dạy theo đúng kế hoạch của HV, đảm bảo chất lượng và tiến độ; tất cả GV của Khoa đều hoàn thành vượt định mức khối lượng giảng dạy theo quy định. Trong năm học 2020-2021, GV trong Khoa đã hoàn thành khối lượng giảng dạy lớn cho các hệ đào tạo của HV. Tổng số giờ tín chỉ thực giảng các hệ trong năm của toàn khoa là 13.218 giờ; số giờ giảng bình quân/GV là 338 giờ. Ngoài ra, GV của khoa đã hướng dẫn và chấm 725 LV tốt nghiệp của SVCQ55 của cả 3 chuyên ngành trong Khoa; trong đó có: 117 LV hệ chất lượng cao, 608 LV hệ chuẩn (trong đó có 60 LV hệ chuẩn được viết bằng tiếng Anh). Bên cạnh đó, các GV của khoa còn hướng dẫn 92 LV cao học; tham gia nhận xét, đánh giá hàng trăm LV Thạc sĩ trong và ngoài HV; hướng dẫn 38 NCS và chủ trì hoặc tham gia Hội đồng đánh giá hàng chục luận án tiến sĩ ở hội đồng cấp BM và cấp Học viện.

Giảng dạy trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động giảng dạy

* Về nghiên cứu khoa học: Trong năm học 2020-2021, GV trong Khoa đã hoàn thành 15 đề tài các cấp với tư cách là chủ nhiệm, hoặc đồng chủ nhiệm; bao gồm: 12 đề tài cấp HV; 02 đề tài cấp Bộ; 01 đề tài nhánh cấp Nhà nước với kết quả đạt loại giỏi trở lên. Có 29 GV tham gia đề tài cấp HV, 3 GV tham gia đề tài cấp Bộ và 2 GV tham gia đề tài nhánh cấp NN. Hầu hết GV trong khoa đều hoàn thành vượt định mức giờ NCKH; đại bộ phận CBVC của khoa đều làm chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, tham gia đề tài NCKH. Về đăng ký sáng kiến năm học 2020-2021, CBVC của Khoa đã đăng ký 02 sáng kiến cấp toàn quốc, 34 sáng kiến cấp Bộ, 65 sáng kiến cấp Học viện. Trong năm học vừa qua, đã có 117 lượt GV có bài báo được đăng trong các tạp chí chuyên ngành và đăng trong kỷ yếu hội thảo các cấp. Trong đó có 49 lượt GV có bài đăng trong các tạp chí chuyên ngành trong nước và tạp chí quốc tế, có 68 lượt GV có bài đăng trong các kỷ yếu HTKH quốc tế, HTKH quốc gia và HTKH của Khoa.

Hội thảo khoa học GV khoa TCDN năm 2020 với chủ đề “Chương trình đào tạo chất lượng cao các chuyên ngành của Khoa TCDN - Thực trạng và giải pháp” 

Khoa đã tổ chức thành công HTKH GV với chủ đề “Chương trình đào tạo chất lượng cao các chuyên ngành của Khoa TCDN - Thực trạng và giải pháp”  vào ngày 23/12/2020 và đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức HT đã nhận được 28 bài viết của các tác giả trong khoa tham gia. Bên cạnh đó, Khoa đã chỉ đạo LCĐ và CĐGV phối hợp tổ chức HTKH SV của Khoa với chủ đề “Tài chính doanh nghiệp - Thẩm định giá - Phân tích tài chính. Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam” được tổ chức ngày 28/04/2021 đã thu hút đông đảo sinh viên viết bài tham gia hội thảo của SV trong, ngoài khoa. Ban biên tập đã nhận được 154 bài viết của các sinh viên TCDN thuộc tất cả các khoá. Ban Biên tập đã đọc duyệt kĩ lưỡng và lựa chọn ra được 55 bài viết tiêu biểu để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

Hoạt động NCKH của SV trong năm học cũng đạt kết quả thành công rực rỡ, cụ thể GV của Khoa đã hướng dẫn thành công 47 đề tài dự thi NCKH SV cấp khoa, vượt chỉ tieu kế hoạch được giao là 02 công trình. Trong số 47 công trình dự thi cấp Khoa, Kết quả dự thi cấp Khoa như sau: Giải nhất: 02 giải, Giải nhì: 09 giải, Giải ba: 18 giải, Giải khuyến khích:17 giải. Đối với 12 công trình dự thi cấp Học viện, kết quả đạt được như sau: Có 03 giải nhất, 04 giải nhì, 05 giải ba cấp Học viện. Đặc biệt, trong số 7 công trình HV lựa chọn dự thi cấp Bộ thì Khoa TCDN có 03 công trình đã được Hội đồng thẩm định lựa chọn để tham gia dự thi.

Sinh viên trình bày tham luận trong Hội thảo khoa học sinh viên Khoa TCDN năm học 2020-2021

*Về công tác học tập bồi dưỡng đội ngũ: Khoa thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng đội ngũ, trong năm qua Khoa cử hơn 20 GV của khoa tham dự các lớp học bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp Phòng, lớp cao cấp lý luận chính trị, lớp trung cấp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng AN-QP dành cho đối tượng 3, khuyến khích GV trẻ học các chứng chỉ chuyên môn quốc tế (ACCA, CFA), học ngoại ngữ để đáp ứng trong điều kiện hội nhập. Trong năm học, đã có 02 GV đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 03 GV đã bảo vệ LATS cấp BM. Hiện Khoa có 11 GV đang làm NCS; trong đó có 03 GV làm NCS ở nước ngoài. Có 05 giáo viên tham gia kỳ thi thăng hạng giảng viên chính và đã có Quyết định nâng hạng GVC. Nhiều GV rất tích cực và chủ động chuẩn bị các điều kiện xét phong chức danh PGS trong các đợt tiếp theo.

PGS.TS.Nguyễn Thị Hà tại Lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị

* Công tác quản lý SV: Khoa và các Bộ môn luôn chú trọng công tác quản lý SV. BCN Khoa đã có nhiều biện pháp tác động thúc đẩy phong trào SV: từ tổ chức gặp mặt Tân SV về Khoa; tổ chức giải đáp tư vấn định hướng chọn chuyên ngành cho SV CQ58; tìm nguồn học bổng, ra quyết định khen thưởng các SV có nhiều thành tích trong học tập và công tác cuối học kỳ và toàn khoá học; dành nhiều sự quan tâm đối với công tác tổ chức, học tập, NCKH và tu dưỡng rèn luyện đối với SV của các lớp CLC. Chỉ đạo CVHT thường xuyên xuống lớp tổ chức sinh hoạt để tuyên truyền về quy chế, quy định của Học viện, hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ phù hợp, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh gia đình của từng sinh viên. Bên cạnh đó, Các bộ môn trong Khoa đã dành nhiều sự quan tâm đối với SV chuyên ngành của mình, như kêu gọi các tổ chức và cá nhân trao tặng học bổng cho SV, tặng thưởng quà và học bổng cho SV của chuyên ngành, tìm kiếm địa điểm thực tập hỗ trợ cho SV, giới thiệu tìm kiếm việc làm cho SV…vv.

Báo cáo thực tế cho sinh viên CQ55 chuyên ngành TCDN

Gặp mặt tân sinh viên khóa 58 – hứa hẹn một lứa sinh viên đầy tiềm năng

Tọa đàm Chuyện nghề tài chính để cho sinh viên cái nhìn sâu sắc về nghề nghiệp trong tương lai

Cuộc thi Giám đốc Tài chính tương lai CFO 2020- Sân chơi bổ ích dành cho SV

Cuộc thi Phân tích đầu tư tài chính 2020 - một trải nghiệm đầu tư thực tế dành cho sinh viên

* Về công tác Đảng, Đoàn thể và các hoạt động khác:

Năm 2020, Chi bộ khoa TCDN được Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tặng Bằng khen Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2016-2020 và 07 đảng viên được Đảng uỷ HV tặng Giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Công đoàn khoa TCDN vẫn duy trì được vị thế đi đầu trong phong trào CBVC của HV. Bên cạnh việc làm tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình CBVC khi có việc hiếu hỷ, sinh con; CĐ Khoa đã huy động được nguồn kinh phí ủng hộ của CBVC trong và ngoài khoa để tổ chức chương trình từ thiện “Trao yêu thương” đầy giá trị nhân văn nhằm chia sẻ và giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có sự nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Công đoàn Khoa đã động viên CBVC của Khoa tham gia tích cực 02 cuộc thi trực tuyến với chủ đề “Nghị quyết ĐH Đảng và hành động của chúng ta” và Cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với ngày hội toàn dân” với kết quả được khen thưởng giải Tập thể với số lượng người tham dự nhiều và có kết quả dự thi cao. Đồng thời, Công đoàn đã vận động CBVC tham gia tích cực chương trình hiến máu toàn trường với chủ đề “Sức trẻ tài chính

CBVC Khoa TCDN tham gia tích cực chương trình hiến máu toàn trường với chủ đề “Sức trẻ tài chính”

Công đoàn Khoa tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

LCĐ khoa TCDN vẫn duy trì được vị trí hàng đầu trong phong trào ĐTN của HVTC. Các hoạt động do ĐTN Học viện phát động luôn được LCĐ Khoa hưởng ứng tích cực. Các hoạt động như cuộc thi Giám đốc Tài chính - CFO 2020, Chung kết Phân tích ĐTTC 2020, Chào tân SV CQ58,  HTKH của SV; tham gia Giải thể thao truyền thống sinh viên; v.v. đều được LCĐ Khoa lên kế hoạch và tổ chức một cách chuyên nghiệp, bài bản. Công tác phát triển Đảng được LCĐ trú trọng và quan tâm nên số lượng SV của Khoa được kết nạp Đảng trong năm học vừa qua là rất lớn so với tỷ lệ chung của toàn trường. Các hoạt động của LCĐ TCDN luôn giữ được thương hiệu và ngày càng hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm, chú ý của SV, các DN và tổ chức XH về nghề nghiệp.

Tiếp theo, Hội nghị đã được nghe Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và phương hướng công tác năm học 2021 - 2022 của Học viện Tài chính do PGS. TS. Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Công đoàn Khoa trình bày.

PGS. TS Nguyễn Thị Hà trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và phương hướng công tác năm học 2021 - 2022 của Học viện Tài chính

Sau khi được nghe toàn văn hai bản dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và phương hướng năm học 2021 - 2022 của Khoa và Học viện, các Đại biểu tham dự Hội nghị đã sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết với tinh thần trách nhiệm cao cho các báo cáo của Khoa và Học viện. Các ý kiến được các CBVC đưa ra là khá toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động của Khoa và Học viện, thể hiện sự quan tâm và mong muốn Khoa và Học viện ngày càng phát triển. Các ý kiến của PGS. TS Nghiêm Thị Thà, PGS. TS.Đoàn Hương Quỳnh, TS. Nguyễn Minh Hoàng, PGS.TS Nguyễn Thị Hà, TS.Nguyễn Hồ Phi Hà, TS. Nguyễn Thị Thanh, TS.Phạm Thị Vân Anh, PGS.TS.Vũ Văn Ninh đóng góp với Học viện tập trung vào các vấn đề tiêu biểu như: Nên thành lập một bộ phận truyền thông chuyên nghiệp; Nâng cấp một số chuyên ngành lên thành ngành đào tạo; Nên thành lập Trường đại học trong Học viện; Tổ chức đấu thầu các đề tài NCKH cấp HV; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các đơn vị trong Học viện; Nâng cấp phần mềm quản lý tổng thể Học viện nhất là trang tín chỉ để có thể tổ chức kỳ thi online hiệu quả hơn; Sớm xây dựng đề án tự chủ tài chính phù hợp cho HV; Thực hiện đăng ký bản quyền cho giáo trình và sách bài tập của Học viện; Nghiên cứu sớm đưa các nội dung kinh tế số và tài chính số vào giảng dạy; Xây dựng sớm kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Tài chính…vv.

TS.Nguyễn Hồ Phi Hà - Phó chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban nữ công Học viện phát biểu ý kiến

PGS. TS Đoàn Hương Quỳnh đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 của Khoa TCDN và HVTC

Lắng nghe những ý kiến đóng góp của CBGV trong Khoa, PGS. TS. NGND Nguyễn Trọng Cơ- Giám đốc Học viện đã ghi nhận tất cả ý kiến của các Thầy Cô trong khoa. Đồng thời, Thầy cũng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Thầy và Trò khoa TCDN trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm học 2020-2021, đặc biệt là tính chủ động và cộng đồng trách nhiệm của Khoa, Bộ môn trong việc phối hợp với Nhà trường để triển khai có hiệu quả công tác truyển sinh, chương trình đào tạo, nhất là chương trình đào tạo CLC, đóng góp to lớn vào sự phát triển của Học viện. Thầy đã cung cấp thông tin và giải đáp những ý kiến thắc mắc, đồng thời trao đổi về những khó khăn, thách thức đối với công tác tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, chia sẻ với các Thầy Cô trong việc lên lớp giảng dạy trong điều kiện có những khó khăn và hạn chế trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

PGS. TS.NGND Nguyễn Trọng Cơ phát biểu ý kiến chỉ đạo và biểu dương thành tích của Thầy và Trò khoa TCDN trong năm học 2020-2021

Sau phần thảo luận đóng góp ý kiến, Hội nghị đã tiến hành bầu các Đại biểu xứng đáng đại diện cho tập thể CBVC của Khoa tham dự Hội nghị Công chức, Viên chức của Học viện năm học 2020-2021. Với sự nhất trí và thống nhất cao, các đại biểu tham dự Hội nghị đã bầu ra 20 gương mặt tiêu biểu cho Tập thể Khoa TCDN tham dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức của Học viện. Đây là những gương mặt ưu tú, có nhiều thành tích và đóng góp tích cực trong các phong trào giảng dạy, NCKH và các hoạt động tập thể của chính quyền và các tổ chức Đoàn thể trong Khoa, xứng đáng là những gương mặt đại diện của Khoa tham dự Hội nghị Công chức, Viên chức của Học viện Tài chính năm học 2020-2021.

CBVC khoa TCDN tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Sau gần 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị viên chức và Tổng kết năm học 2020 - 2021 của Khoa TCDN đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Tập thể CBVC của Khoa quyết tâm phấn đấu, thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm học 2021-2022 vì sự phát triển của Khoa TCDN và Học viện Tài chính!

 

Một số hình ảnh khác trong Hội nghị:

Trang nghiêm trong nghi lễ chào cờ trước khi Hội nghị bắt đầu

PGS. TS Vũ Văn Ninh và PGS.TS Nguyễn Thị Hà điều hành Hội nghị

 

TS.Nguyễn Minh Hoàng phát biểu đóng góp ý kiến với Học viện

 

PGS.TS.Nghiêm Thị Thà bổ sung nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2020-2021 của Khoa

 

TS.Nguyễn Thị Thanh phát biểu ý kiến đóng góp cho Báo cáo tổng kết năm học của Khoa và Học viện

 TS.Phạm Thị Vân Anh đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Khoa và Học viện.

 

Ban chủ nhiệm Khoa TCDN

Số lần đọc: 311