ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cựu sinh viên
Thứ tư, 23/08/2017 - 7:55

100 CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU CỦA KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Khoa Tài chính doanh nghiệp có lịch sử hình thành, phát triển gắn liền với sự ra đời, phát triển của Học viện Tài chính. Là khoa có bề dày truyền thống, Khoa Tài chính doanh nghiệp tự hào là cái nôi cung cấp nhiều sinh viên ưu tú, được giao các trọng trách trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu 100 gương mặt Cựu sinh viên tiêu biểu nhất của khoa Tài chính doanh nghiệp.

 

TT

Họ và tên

Cựu SV lớp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

 1.  

Vũ Văn Ninh

10.04

Nguyên UVTƯ Đảng khoá XI, Phó Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

 1.  

TS. Phùng Quốc Hiển

14.04A

UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

 1.  

Nguyễn Đức Hải

16.04B

UVTƯ Đảng, Chủ nhiệm uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

 1.  

Đinh Trịnh Hải

13.04

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính –Ngân sách quốc hội

 1.  

Đoàn Hồng Phong

19.04E

UVTU Đảng, Bí thư  tỉnh uỷ Nam Định

 1.  

Hồ Đức Phớc

21.04D

UVTU Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước

 1.  

Nguyễn Văn Tuấn

18.04B

Nguyên Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định

 1.  

TS. Nguyễn Văn Sơn

K4.11A

Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang

 1.  

Nguyễn Hữu Toàn

24.14

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính –Ngân sách quốc hội

 1.  

Nguyễn Ngọc Bằng

18.04A1

Trung tướng, Tổng Cục Trưởng Tổng cục 8, Bộ Công an

 1.  

Đỗ Việt Đức

24.14

Tổng Cục Trưởng Tổng cục Dự trữ quốc gia

 1.  

Hoàng Việt Cường

18.04A2

Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Hải quan TP. Hồ Chí Minh

 1.  

Nguyễn Dương Thái

K2.11.ĐH2

Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan

 1.  

Trần Quang Chiểu

14.04A

Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính –Ngân sách quốc hội

 1.  

Trịnh Văn Thế

20.04B

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Nam

 1.  

Phạm Bá Vinh

21.04B

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

 1.  

Hoàng Tố Quyên

24.11

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng

 1.  

TS. Lê Hồng Thăng

15.04D

Giám đốc Sở Công – Thương thành phố Hà Nội

 1.  

Nguyễn Danh Hà

16.04A

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai

 1.  

Nguyễn Quang Huy

16.04A

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu

 1.  

Nguyễn Văn Hải

14.04B

Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

 1.  

Nguyễn Văn Thuận

19.04A1

Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

 1.  

Lê Ngọc Khoa

16.04A

Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính

 1.  

Hoàng Kim Thuỷ

17.04B

Cục trưởng Cục Tư pháp thành phố Hà Nội

 1.  

TS.Trương Hùng Long

20.04A

Cục Trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính

 1.  

Phạm Đình Thi

16.04B

Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính

 1.  

Nguyễn Huy Vị

16.04A

Vụ Trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Kho Bạc Nhà nước Trung ương

 1.  

Viên Văn Dũng

26.11

Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Kho bạc Nhà nước Trung ương

 1.  

Trần Huy Hiệu

20.04D

Vụ Trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Dự trữ Quốc gia

 1.  

Bùi Văn Hoan

14.04B

Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng Ban tổ chức tỉnh uỷ Bắc Ninh

 1.  

Vũ Khắc Liêm

15.04D

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính

 1.  

Đào  Xuân Tuế

18.04B

Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính

 1.  

Trần Thị Thêm

23.14

Phó Vụ Trưởng Vụ Tài chính, Bộ Tài nguyên – Môi trường

 1.  

Nguyễn Thị Liên

20.04A

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Thuỷ lợi, Bộ NN và PT nông thôn

 1.  

TS. Nguyễn Ngọc Hải

20.04B

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông

 1.  

Trần Văn Hiền

16.04A

Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính

 1.  

Nguyễn Huy Hiền

21.04D

Phó Cục Trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông – Vận tải.

 1.  

TS. Trần Duy Hải

26.11

Phó Cục trưởng cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

 1.  

Nguyễn Ngọc Đức

16.04B

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An

 1.  

Mầu Thị Thanh Thuỷ

20.04A

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

 1.  

Nguyễn Văn Minh

21.04A

Phó Gíam đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

 1.  

Đỗ Đức Minh

29.11

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái

 1.  

Bùi Thị Hồng Phú

26.11

Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

 1.  

Nguyễn Văn Thể

22.04A

Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Cạn

 1.  

Đỗ Thị Kim Oanh

20.04B

Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam

 1.  

Nguyễn Đức Tuyên

22.04D

Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh

 1.  

Phạm Văn Tân

22.04B

Phó Giám đốc Sở Thú thành phố Hồ Chí Minh

 1.  

PGS,TS. Phạm Văn Liên

15.04B

Phó Giám đốc Học viện Tài chính

 1.  

PGS,TS. Bùi Văn Vần

16.04B

Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

 1.  

PGS,TS. Bùi Đường Nghiêu

20.04D

Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Học viện Tài chính

 1.  

PGS,TS. Phạm T Kim Vân

18.04A2

Phó Trưởng khoa Hệ thống Thông tin kinh tế, Học viện Tài chính

 1.  

PGS,TS. Phạm Tiến Đạt

35.11C3

Phụ trách Học viện Ngân hàng cơ sở Sơn Tây.

 1.  

PGS,TS. Nguyễn Trọng Thản

23.14

Phó Trưởng khoa Sau đại học, Học viện Tài chính

 1.  

PGS,TS. Vũ Văn Ninh

33.11B

Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn TCDN, Học viện Tài chính

 1.  

PGS,TS. Hoàng Văn Quỳnh

16.04A

Trưởng Bộ môn Đầu tư tài chính, khoa Ngân hàng –Bảo hiểm, Học viện Tài chính

 1.  

PGS,TS. Hoàng Thuý Nguyệt

18.04A2

Trưởng Bộ môn Quản lý tài chính Công, Học viện Tài chính

 1.  

PGS,TS Nguyễn T Hoài Lê

28.11

Phó Ban Kế hoạch – Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 1.  

PGS,TS Hà Minh Sơn

28.14

Phó Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng, Học viện Tài chính

 1.  

PGS,TS.Nguyễn Xuân Thạch

18.04A2

Trưởng Ban Công tác Chính trị, sinh viên, Học viện Tài chính

 1.  

PGS,TS.Đoàn Hương Quỳnh

30.11

Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng Bộ môn TCDN, Học viện Tài chính

 1.  

PGS,TS.Nguyễn Thị Hà

33.11B

Phó Trưởng Bộ môn tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

 1.  

Đặng Phan Tường

20.04A

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải Điện Việt Nam.

 1.  

Phan Kim Bằng

21.04D

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt.

 1.  

Hà T Thu Thanh

17.04B

Nguyên Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch công ty kiểm toán Deloite Việt Nam

 1.  

Lê Hoàng Hải

19.04A1

Tổng Giám đốc công ty TNHH mua bán Nợ Việt Nam (DATC)

 1.  

Nguyễn Văn Tuân

26.11

Chủ tịch kiêm TGĐ Cty TNHH MTV thương mại đầu tư phát triển đô thị Hải Phòng

 1.  

Mai Hồng Hải

27.11

Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng

 1.  

Lê Tuấn Hải

K2.11.ĐH2

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Luật GOLDSUN

 1.  

TS. Nguyễn Xuân Nam

20.04D

Trưởng Ban Tài chính, Tập đoàn điện lực Việt Nam.

 1.  

TS. Hoàng Văn Ninh

20.04E

Chủ tịch HĐQT Công ty tài chính cổ phần điện lực, Tập đoàn điện lực Việt Nam

 1.  

Dương Thanh Hiền

17.04B

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)

 1.  

Phạm Việt Hùng

22.04B

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng, Bộ Xây dựng

 1.  

Trần Văn Tuấn

23.12

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Đà

 1.  

Nguyễn Quốc Huy

K4.11A

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

 1.  

Vũ Kiên Trung

33.11B

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên - Cây xanh thành phố Hà Nội

 1.  

Phan Ngọc Biên

K2.11.ĐH2

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Tập đoàn Thang máy, Thiết bị Thăng Long

 1.  

Nguyễn Đình Doanh

22.04B

Phó Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 1.  

Vũ Kim Cứ

23.11

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình

 1.  

Nguyễn Tiến Dũng

29.11

Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Khu vực III

 1.  

Trần Thanh Mai

23.11

Phó Chánh Văn phòng Học viện Tài chính

 1.  

Hoàng Thế Hiển

21.04D

Kế toán Trưởng Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

 1.  

Vũ Trọng Hải

26.11

Kế toán Trưởng Tổng công ty Khí (PVGAZ), Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

 1.  

Nguyễn Trung Sơn

35.11C1

Kế toán Trưởng Tổng công ty Rượu Bia nước giải khát Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội

 1.  

Lê Hải Yến

22.04B

Kế toán Trưởng Viện Khoa học Xã hội, Hà Nội

 1.  

Hoàng T Thu Hà

36.11A2

Kế toán Trưởng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 1.  

Tuấn Nguyên Thuỷ

33.11A

Kế toán Trưởng, Sở Tài chính thành phố Hà Nội

 1.  

Hà Xuân Hán

23.14

Kế toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc

 1.  

ThS. Trương Ngọc Lân

34.03*

Trưởng Ban Đầu tư dự án, Tập đoàn Bảo Việt

 1.  

Nguyễn Văn Toán

21.04A1

Gíam đốc Bảo Việt tỉnh Thái Bình

 1.  

Vũ Đức Quang

23.14

Phó Kế toán Trưởng kiêm Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Sông Đà

 1.  

Lê Viết Đoàn

40.11.05

Phó Kế toán Trưởng kiêm Phó Gíam đốc Ban Tài chính Kế toán,Tổng công ty Sông Đà

 1.  

Lê Quốc Tuấn

29.11

Giám đốc Công ty cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy, Hạ Long.

 1.  

ThS. Nguyễn Văn Đức

35.11B1

Trưởng Khoa Kinh tế, Đại học Công nghiệp Dệt may thời trang Hà Nội

 1.  

Lê  Thanh Hà

19.04A1

Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên in Tài chính, Bộ Tài chính

 1.  

Nguyễn Thị Phương Lê

26.11

Phó Giám đốc ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBANK)

 1.  

Tường Duy Phúc

29.11

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin di động Khu vực V, Tổng công ty MOBIFONE

 1.  

Phạm Sơn Hoài

17.04A

Phó Giám đốc sân bay Vinh, Nghệ An

 1.  

Phạm T Thanh Xuân

33.11A

Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công –Thương, Chi nhánh Hà Nội

 1.  

Hồ Nghĩa Công

36.11A2

Giám đốc Tài chính (CFO) Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc Phòng

 1.  

TS. Nguyễn Lê Cường

34.11D

Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Học viện Tài chính

Ghi chú:
-04
là ký hiệu của chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp từ khoá 13 trở về trước.

-04A, 04B, 04C, 04D, 04E lần lượt là ký hiệu của các chuyên ngành Tài chính Công nghiệp, Nông nghiệp, Thương nghiệp, XDCB và Giao thông vận tải từ khoá 14 đến khoá 22.

-11, 12, 13, 14  lần lượt là ký hiệu của các chuyên ngành Tài chính Công nghiệp, Nông nghiệp, Thương nghiệp và XDCB từ khoá 23. Riêng khoá 28, mã số 14 được đặt cho lớp thuộc chuyên ngành Kho Bạc

- Từ khoá 29 đến nay, tất cả các lớp thuộc chuyên ngành TCDN đều có ký hiệu chung: 11

Ban chủ nhiệm khoa TCDN 

Số lần đọc: 606
Các bài đã đăng