ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Thông báo
Thứ sáu, 06/08/2021 - 12:15

Thông báo về kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Hệ đại học chính quy khóa CQ55 - Khoa TCDN

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TCDN

--------------

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

       Số: 03/TB-TCDN     

     Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021

   

THÔNG BÁO

   Về kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Hệ đại học chính quy khóa CQ55- Khoa TCDN

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021-2022 và kế hoạch tổ chức bế giảng cho sinh viên khóa CQ55 của Học viện Tài chính; căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, Ban chủ nhiệm Khoa TCDN thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên CQ55 của Khoa như sau:

I. Về tổ chức Lễ bế giảng khóa CQ55 của Khoa

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp của Học viện cho sinh viên CQ55, căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19, Khoa TCDN sẽ tổ chức Lễ bế giảng cho khóa CQ55 với thông tin như sau:

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

- Thời gian: Vào hồi 14h00 chủ nhật ngày 22/08/2021.

- Thành phần tham dự: Đại biểu mời, CBVC của Khoa và toàn bộ SV CQ55 (chương trình chuẩn) đã tốt nghiệp.

II. Về tổ chức trao bằng cho sinh viên CQ55 của Khoa

a. Thông tin chung về tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên CQ55 (gồm cả SV chương trình CLC và SV chương trình chuẩn)

- Thời gian tổ chức: Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Khoa sẽ thông tin cụ thể tới SV.

- Địa điểm: Tại các giảng đường Khu A của Học viện Tài chính, Số 58, Lê Văn Hiến

- Thời gian và giảng đường chi tiết của từng lớp sẽ thông báo sau

- Thành phần tham dự: Cố vấn học tập, sinh viên CQ55 theo quyết định công nhận tốt nghiệp của Học viện.

b. Nhiệm vụ đối với cán bộ văn phòng khoa phụ trách khóa CQ55

- Tiếp nhận hồ sơ sinh viên, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDQP và GDTC, sổ ký nhận trả bằng, danh sách kê khai thông tin sinh viên, giấy khen từ các ban chức năng của Học viện.

- Liên hệ với Ban QLĐT để mượn HT theo đăng ký của CVHT, liên hệ với Ban QTTB và Trạm y tế để hỗ trợ cơ sở vật chất, nước sát khuẩn tay…vv.

- Bàn giao hồ sơ sinh viên, văn bằng tốt nghiệp, sổ ký nhận trả bằng, giấy khen và danh sách kê khai thông tin của sinh viên cho cố vấn học tập theo từng lớp. (Lưu ý: cho CVHT ký nhận bàn giao)

- Nhận bàn giao hồ sơ đã hoàn thành việc trao bằng và hồ sơ sinh viên chưa đến nhận bằng từ các CVHT. (Lưu ý: cho CVHT ký nhận bàn giao).

- Thực hiện bàn giao lại các hồ sơ này cho các ban chức năng của Học viện theo quy định. (Lưu ý: có ký nhận bàn giao hoàn trả lại cho HV)

c. Nhiệm vụ đối với cố vấn học tập các lớp CQ55

- Tổ chức cho SV của lớp mình đăng ký về nhận bằng, sau đó gửi thông tin cho cô Thanh – VPK tổng hợp để mượn Hội trường phù hợp.

- Tiếp nhận hồ sơ, chứng chỉ và bằng tốt nghiệp của SV: CVHT có mặt tại văn phòng khoa trước thời điểm trao bằng 30 phút để nhận hồ sơ, chứng chỉ và bằng TN (lưu ý: phải ký nhận bàn giao bằng và hồ sơ)

- Có mặt tại hội trường được phân công, điểm danh theo danh sách sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp và hồ sơ sinh viên; yêu cầu sinh viên ngồi vào hội trường, yêu cầu sinh viên đeo khẩu trang và ngồi dãn cách phù hợp trong hội trường, thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

- Tổ chức trao trả bằng cho SV: CVHT mời từng sinh viên lên nhận bằng TN, chứng chỉ và hồ sơ sinh viên (Lưu ý: Yêu cầu sinh viên ký nhận đầy đủ theo các yêu cầu của Ban QLĐT và Ban CTCT&SV; đồng thời yêu cầu sinh viên kê khai email, số điện thoại liên lạc chính thức (theo mẫu gửi kèm). Sau khi sinh viên ký, cần kiểm tra kĩ trước khi trao trả bằng cho sinh viên, sinh viên đã nhận bằng và hồ sơ có thể ra về ngay.

- Kết thúc buổi trao bằng: Cố vấn học tập bàn giao toàn bộ hồ sơ, chứng chỉ và bằng TN còn lại cho đồng chí văn phòng khoa phụ trách khóa CQ55 (đ/c Vũ Thị Tuyết Thanh); lưu ý khi bàn giao cần có ký nhận bàn giao.

- Động viên sinh viên đã có việc làm thực hiện trả lời khảo sát tình hình việc làm của sinh viên trên trang điện tử của Học viện.

d. Yêu cầu đối với sinh viên nhận bằng và hồ sơ

- Thực hiện đăng ký với CVHT để về nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và hồ sơ sinh viên.

- Có mặt tại hội trường để nhận bằng 10 phút trước giờ trao bằng theo lịch. Lưu ý: sinh viên phải đến nhận bằng theo đúng lịch của từng lớp theo thông báo, Khoa sẽ không trao trả bằng cho sinh viên đến nhận bằng không đúng kế hoạch của Khoa.

- Sinh viên đến Học viện phải chủ động đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội và của Học viện (có khẩu trang, đảm bảo tiếp xúc giãn cách phù hợp theo quy định phòng chống dịch, thực hiện kê khai y tế theo quy định). Những sinh viên đến từ vùng dịch hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mất vị giác… đề nghị không được đến tham dự buổi trao bằng tốt nghiệp CQ55 của Khoa và sẽ được Học viện trả bằng sau.

- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên (hoặc chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân) để cho CVHT kiểm tra khi trả bằng. Sinh viên vì bận việc không đến tham dự sẽ nhận bằng sau tại Ban QLĐT.

- Sinh viên cần kiểm tra kỹ các hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ (số lượng hồ sơ và các thông tin trong văn bằng…); Sinh viên cần ký nhận đầy đủ và kê khai các thông tin cá nhân (email, số điện thoại) chính xác theo quy định.

- Ổn định tổ chức trong giảng đường và ngồi theo vị trí đảm bảo yêu cầu giãn cách phù hợp; tuân thủ hướng dẫn của cố vấn học tập. SV nhận bằng xong thì ra về ngay, không tụ tập đông người tại sân trường.

- Những sinh viên đã có việc làm thực hiện trả lời phiếu khảo sát tình hình việc làm trên trang điện tử của Học viện.

Ban chủ nhiệm Khoa TCDN đề nghị các CVHT, Cán bộ VPK và các em sinh viên CQ55 nghiêm túc thực hiện thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                                     TRƯỞNG KHOA

- Ban Giám đốc (để b/c)

- Các Ban chức năng (để phối hợp)

- CVHT, CB VPK

- SV CQ55 của Khoa                                                                                 PGS. TS Vũ Văn Ninh

- Lưu VPK                     

Số lần đọc: 21