HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ ba, 22/04/2014 - 23:22

CN. Nguyễn Thành Đạt - Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

(CURRICULUM VITAE)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

1. Họ và tên (Full name): NGUYỄN THÀNH ĐẠT

2. Giới tính (Sex): Nam

3. Ngày sinh (Date of Birth): 16/12/1991

4. Quốc tịch (Nationality):Việt Nam

5. Địa chỉ (Address): Từ Liêm, Hà Nội

6. Cơ quan công tác: Học Viện Tài Chính.

7. Điện thoại (Tel): 043.8385.509 (Máy lẻ 101)

8. Hòm thư điện tử (Email) : namsinhcva@gmail.com

9. Học vị (Education level): Cử nhân.

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (EDUCATION AND TRAINING) :

Thời gian

Cấp học

Địa điểm

1997-2002

Cấp I

Trường Tiểu học Phú Diễn – Từ Liêm, Hà Nội

2002-2006

Cấp II

Trường THCS Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

2006- 2009

Cấp III

Trường THPT chuyên chuẩn chọn, chất lượng cao, trọng điểm quốc gia Chu Văn An – Hà Nội

2009- 2013

Đại học

Học Viện Tài Chính- Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội

 

C. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY (TEACHING ACTIVITIES)           

- Hiện tại đang là giảng viên tập sự bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp- Học viện tài chính nên chưa được tham gia giảng dạy trực tiếp cho sinh viên.

D. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ (ADMINISTRATION ACTIVITIES)

- Chưa có

E. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC (OTHER ACTIVITIES)

- Do kinh nghiệm và kiến thức còn non yếu nên chưa có nhiều hoạt động chuyên môn khác. Trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng trau dồi nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ cho công việc được giao.

F. CÁC ẤN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU (PUBLICATIONS & RESEARCH)

- Hiện tại, chưa có ấn phẩm hay nghiên cứu nào được công nhận. Tuy nhiên, trong thời gian tới sẽ cố gắng tham gia viết báo và nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn.

G. NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES):

- Tiếng Anh: Trình độ C- Loại Giỏi.

F. HƯỚNG NGHÊN CỨU KHOA HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trong thời gian tới, dự định hướng nghiên cứu khoa học của tôi tập trung vào các mảng đề tài về Phân tích hoạt động tài chính của các doanh nghiệp trong nước.                                                                             

                                                                                                                       

 

 

Số lần đọc: 1571