HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
CH-NCS Bộ môn TCDN
Thứ ba, 03/02/2015 - 10:43

BỘ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC CHO NGHIÊN CỨU SINH BÁO CÁO NỘI DUNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ TRƯỚC BỘ MÔN

Nhằm phát huy vai trò của Bộ môn trong quá trình NCS triển khai nghiên cứu viết luận án và thực hiện kế hoạch quản lý nghiên cứu sinh đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, ngày 26/01/2015, Bộ môn đã tổ chức cho NCS Lưu Thị Thu Hà báo cáo những nội dung cơ bản của luận án tiến sỹ mà NCS đang triển khai thực hiện trước Bộ môn với đề tài “Các giải pháp tái cơ cấu tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam”.

Đến dự buổi báo cáo chuyên môn, về phía khách mời có TS. Trần Tiến Cường- Nguyên Trưởng ban doanh nghiệp- Viện Quản lý kinh tế trung ương; PGS.TS. Nguyễn Cảnh Nam- Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam; TS.Nguyễn Đình Hợi- Nguyên Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Học viện Tài chính. Về phía Khoa và Bộ môn có TS. Bùi Văn Vần- Trưởng Khoa TCDN; TS.Vũ Văn Ninh- Trưởng Bộ môn TCDN cùng đông đảo các Nhà khoa học, các Thầy cô giáo và các nghiên cứu sinh đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Tài chính doanh nghiệp.

Mở đầu buổi báo cáo, NCS Lưu Thị Thu Hà trình bày đề cương của Luận án đồng thời trình bày tóm tắt nội dung cơ bản của luận án trước toàn thể Bộ môn.

NCS.Lưu Thị Thu Hà đang trình bày nội dung tóm tắt luận án tiến sỹ

Sau khi nghe NCS trình bày tóm tắt nội dung của luận án, Bộ môn đã mời các chuyên gia, các nhà khoa học và các Thầy cô giáo đưa ra những nhận xét, đánh giá và góp ý những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để NCS có thể tiếp thu và hoàn thiện bản luận án của mình trước khi nộp Học viện để Giám đốc Học viện ra quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Bộ môn.

TS.Trần Tiến Cường- Nguyên Trưởng Ban doanh nghiệp, Viện QLKT TW

 đang trao đổi về mô hình TĐKT

 

Tại buổi báo cáo này, nhiều nhà khoa học đã tranh luận khá sôi nổi về các vấn đề được NCS trình bày trong luận án như đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu của luận án, nội dung và kết cấu của luận án…

PGS.TS.Nguyễn Đăng Nam đang trao đổi về đối tượng nghiên cứu của luận án

Các Thầy cô giáo và các nghiên cứu sinh tại buổi báo cáo khoa học

Có thể nói, thông qua buổi báo cáo chuyên môn này, nhiều nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích và có giá trị để giúp cho NCS khắc phục những hạn chế, thiếu sót của luận án nhằm nâng cao chất lượng của luận án trước khi nộp cho Học viện để thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Bộ môn sau này./.  

Số lần đọc: 2892
Các bài đã đăng