HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
CH-NCS Bộ môn TCDN
Thứ hai, 07/12/2015 - 22:2

BỘ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC GẶP MẶT NCS SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TẠI BỘ MÔN NĂM 2015

Ngày 25 tháng 5 năm 2015, Giám đốc Học viện Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 483/QĐ-HVTC quy định đào tạo trình độ tiến sĩ tại HVTC. Theo quyết định này, các bộ môn nghiệp vụ chuyên ngành được giao trách nhiệm nhiều hơn trong công tác quản lý chuyên môn của các NCS sinh hoạt tại Bộ môn. Nhằm phát huy vai trò của Bộ môn trong công tác quản lý chuyên môn đối với các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn TCDN; để trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn NCS; chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch nghiên cứu của các NCS, ngày 29/11/2015, Bộ môn Tài chính doanh nghiệp đã tổ chức buổi gặp mặt NCS sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn TCDN năm 2015.

Đến dự buổi gặp mặt NCS của Bộ môn TCDN có: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt- Phó Giám đốc Học viện Tài chính; TS. Nguyễn Tuấn Phương- Trưởng Khoa Sau đại học; PGS.TS.Trần Xuân Hải- Trưởng Ban QLKH; PGS.TS. Bùi Văn Vần- Trưởng Khoa TCDN; TS. Nguyễn Minh Hoàng- Trưởng Bộ môn Định giá tài sản và kinh doanh BĐS; cùng đông đảo các Giáo viên hướng dẫn NCS, các Thầy cô giáo trong Bộ môn và toàn thể các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn TCDN.

Quang cảnh của buổi gặp mặt NCS sinh hoạt chuyên môn tại BM TCDN

Mở đầu cho buổi gặp mặt, TS.Đoàn Hương Quỳnh- Phó trưởng BM đã báo cáo quá trình hình thành, phát triển của Bộ môn và đội ngũ các Nhà khoa học của Bộ môn để giúp cho các NCS mới được xét tuyển trong năm 2015 hiểu rõ hơn về truyền thống và đội ngũ các Nhà khoa học của Bộ môn có thể tham gia hướng dẫn, góp ý về chuyên môn trong quá trình NCS nghiên cứu luận án sau này.

TS.Đoàn Hương Quỳnh -Phó trưởng BM giới thiệu về truyền thống

và đội ngũ các Nhà khoa học của BM TCDN

Tiếp theo chương trình, PGS.TS.Vũ Văn Ninh – Trưởng Bộ môn TCDN đã thay mặt cho Bộ môn trình bày Báo cáo đánh giá tình hình NCS và công tác quản lý NCS của Bộ môn trong thời gian qua.

* Về tình hình NCS và tiến độ thực hiện nghiên cứu: Trong những năm qua, số lượng NCS tham gia nghiên cứu và sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Tài chính doanh nghiệp ngày càng đông đảo. Hiện tại Bộ môn đang quản lý 40 NCS sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn. Số lượng NCS đã hoàn thành bảo vệ chuyên đề và luận án các cấp đã tăng lên rõ rệt. Nếu tính từ sau lần gặp mặt NCS lần trước (tháng 3/2014) đến hết tháng 11/2015 đã có 10 NCS sinh hoạt chuyên môn tại bộ môn TCDN hoàn thành bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ; 8 NCS bảo vệ luận án cấp Bộ môn và 10 NCS bảo vệ luận án cấp Học viện. Hiện tại còn có 2 NCS đã chuẩn bị xong hồ sơ và thủ tục để Giám đốc HV ra quyết định thành lập HĐ bảo vệ cấp Bộ môn. Nhiều NCS đã phát huy tính chủ động, cầu thị, thường xuyên giữ mối liên hệ với Bộ môn, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện đặc thù, tham gia các buổi bảo vệ luận án cấp bộ môn, cấp Học viện đầy đủ.

PGS.TS.Vũ Văn Ninh -Trưởng Bộ môn báo cáo tình hình nghiên cứu sinh và công tác quản lý NCS trong thời gian qua của Bộ môn

*Về vai trò của Bộ môn trong quản lý NCS: Trong những năm qua Bộ môn luôn coi trọng công tác quản lý NCS và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính của Bộ môn. Bộ môn đã chủ động nắm bắt, xây dựng cơ sở dữ liệu về các NCS và giảng viên hướng dẫn; định kỳ yêu cầu NCS báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kịp thời các thông tin thay đổi về tên đề tài, tên chuyên đề tiến sĩ, số điện thoại, địa chỉ email của NCS (nếu có). Bộ môn đã tham gia tích cực và đóng góp công sức, giúp NCS hoàn thành kế hoạch nghiên cứu như: (i) Gợi ý chuẩn hóa đề tài luận án và định hướng đề tài nghiên cứu cho các NCS của Học viện; (ii) Tham gia vào tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS; (iii)  Tham gia vào Hội đồng chấm chuyên đề Tiến sĩ của NCS; (iv) Tổ chức cho NCS báo cáo kết quả nghiên cứu trước BM, phân công NCS tham gia các hoạt động chuyên môn của BM; (v) Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục: Thẩm định sơ bộ luận án, thẩm định bài báo khoa học; đề xuất danh sách hội đồng đánh giá luận án cấp bộ môn; (vi) Tham gia tích cực, có hiệu quả, đóng góp ý kiến cho NCS ở Hội đồng cấp Bộ môn; v.v. tạo thuận lợi nhất cho các NCS hoàn thành các nội dung trong Kế hoạch NCS của mình

TS.Phạm Thị Vân Anh, Phó Trưởng bộ môn đã báo cáo trước hội nghị những điểm mới trong quy chế đào tạo Tiến sĩ tại Học viện Tài chính và những điểm cần lưu ý khi thực hiện thủ tục, quy trình đối với quá trình nghiên cứu và bảo vệ chuyên đề, luận án các cấp.

TS.Phạm Thị Vân Anh –Phó Trưởng Bộ môn báo cáo những điểm mới trong quy chế đào tạo tiến sĩ tại Học viện Tài chính

PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt – Phó Giám đốc Học viện Tài chính đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo với toàn thể Hội nghị; Thầy đánh giá cao việc tổ chức thường niên gặp mặt NCS của Bộ mô TCDN; đồng thời, Thầy cũng chỉ ra một số vấn đề cần lưu ý khi Bộ môn triển khai quy chế đào tạo tiến sĩ và thực hiện công tác quản lý NCS trong thời gian tới.

PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt –Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu

 chỉ đạo tại buổi Gặp mặt NCS

Tiếp theo đó, Hội nghị đã lắng nghe rất nhiều ý kiến tâm huyết của các Thầy Cô là các Nhà khoa học kỳ cựu như GS.TSKH. Trương Mộc Lâm, PGS.TSKH. Đỗ Nguyên Khoát, PGS.TS.Nguyễn Đăng Nam, PGS.TS. Trần Xuân Hải, PGS.TS.Bùi Văn Vần, TS.Nguyễn Tuấn Phương, TS.Trần Bá Trung đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc hướng dẫn, quản lý NCS; Đồng thời, các Thầy cô cũng đưa ra những kiến nghị đối với Học viện, Khoa SĐH, Bộ môn và các NCS để cho công tác đào tạo tiến sĩ của Học viện ngày càng có hiệu quả hơn.

TS. Đặng Anh Vinh- một NCS mới bảo vệ thành công luận án cấp Học viện đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch NCS, cũng như trong quá trình thực hiện đề tài luận án.

TS.Đặng Anh Vinh –Tổng Giám đốc Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà

 phát biểu ý kiến tại buổi Gặp mặt NCS

Buổi gặp mặt NCS đã diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua buổi gặp mặt này, các NCS sẽ có thêm những kinh nghiệm quý báu để triển khai nghiên cứu luận án của mình hiệu quả hơn, đồng thời cũng tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết hơn giữa NCS với các GVHD và Bộ môn sinh hoạt chuyên môn trong quá trình thực hiện nghiên cứu luận án./.

Một số hình ảnh của buổi gặp mặt NCS của BM TCDN:

Các Đại biểu, GVHD, GV của BM và các NCS chụp ảnh kỷ niệm

GS.TSKH. Trương Mộc Lâm –Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH TC-KT HN 

PGS.TSKH. Đỗ Nguyễn Khoát phát biểu ý kiến tại buổi Gặp mặt NCS

PGS.TS.Bùi Văn Vần –Trưởng Khoa TCDN phát biểu tại buổi Gặp mặt NCS

PGS.TS.Nguyễn Đăng Nam phát biểu ý kiến tại buổi Gặp mặt NCS

TS.Nguyễn Tuấn Phương –Trưởng Khoa SĐH phát biểu ý kiến 

PGS.TS.Trần Xuân Hải- Trưởng Ban QLKH phát biểu ý kiến 

TS.Trần Bá Trung- Giáo viên hướng dẫn NCS phát biểu ý kiến

 

BỘ MÔN TCDN

 

 

Số lần đọc: 3066
Các bài đã đăng