HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích Tài chính
Thứ sáu, 23/08/2019 - 20:21

Chương trình chất lượng cao phân tích tài chính: Cơ hội việc làm cho sinh viên Tài chính

Xuất phát từ đòi hỏi của thực tế của các đơn vị sử dụng lao động, cùng quá trình hội nhập quốc tế, xét trên năng lực hiện có của Học viện Tài chính, Chương trình đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy chuyên ngành Phân tích tài chính theo định hướng của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales, ngành Tài chính – Ngân hàng được xây dựng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của các đơn vị sử dụng lao động.

Căn cứ Quyết định số 913/QĐ-HVTC ngày 13/08/2018 về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình chất lượng cao theo định hướng của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales chuyên ngành Phân tích tài chính, Kiểm toán hệ đại học chính quy, Căn cứ Biên bản ghi nhớ ngày 10/11/2015 giữa ICAEW và Học viện Tài chính – Hợp tác để phát triển nghề nghiệp, Hội đồng thẩm định Chương trình chất lượng cao theo định hướng của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales chuyên ngành Phân tích tài chính, Kiểm toán hệ đại học chính quy đã họp ngày 21/08/2018 và thống nhất nghiệm thu đề án xây dựng Chương trình chất lượng cao chuyên ngành Phân tích tài chính. Bắt đầu đối với khóa K56, Học viện tài chính mở chương trình đại học  chuyên ngành Phân tích tài chính chất lượng cao theo định hướng của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales.

Quang cảnh buổi họp Hội đồng thẩm định Chương trình chất lượng cao theo định hướng của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales chuyên ngành Phân tích tài chính

Chương trình đào tạo chất lượng cao Phân tích tài chính của Học viện Tài chínhtheo định hướng của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales là chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính – Ngân hàng chính quy được giảng dạy tối thiểu 30% bằng tiếng Anh. Đồng thời, chương trình kết hợp thêm 6 môn học củachương trình “Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh - Certificate in Finance, Accounting and Business ICAEW CFAB” của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW). Đây là một sự khác biệt của chương trình chất lượng cao Phân tích tài chính với các chương trình chất lượng cao hiện có của Học viện Tài chính. Trong khi các chương trình chất lượng hiện có được định hướng theo chứng chỉ ACCA (chứng chỉ nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán) thì chương trình chất lượng cao Phân tích tài chính được định hướng theo chứng chỉ ICAEW CFAB (chứng chỉ nghề nghiệp về tài chính, kinh doanh).

Hội đồng thẩm định, đại diện ICAEW và Giảng viên Bộ môn Phân tích TCDN

Mục tiêu chung của chương trình là nhằm đào tạo những Cử nhân Tài chính có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm toán, tài chính, phân tích tài chính. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hành các kiến thức, tham gia thiết kế, hoạch định chiến lược, quản lý và điều hành các hoạt động kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế và Phân tích tài chính đồng thời đảm bảo sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp và công việc chuyên môn. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các tổ chức quốc tế lớn và chuyên nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc ATEs (Authorised Training Employers) được ICAEW uỷ quyền tại Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN. Ngoài ra có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các học viện, viện nghiên cứu, các trường Đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Tài chính, kế toán; có cơ hội học tiếp các chương trình sau đại học. Cụ thể:

- Về phẩm chất: Sinh viên sau khi tốt nghiệp phải có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, có tinh thần chủ động sáng tạo, có hành vi và tác phong chuyên nghiệp trong công việc và trong ứng xử; nghiêm túc chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định của tổ chức, có tinh thần kỷ luật cao trong công việc và lối sống lành mạnh; năng động, bản lĩnh, tự tin khẳng định bản thân, cầu tiến và có tinh thần phục vụ cộng đồng, hợp tác thân thiện với đồng nghiệp và các đối tác bên ngoài tổ chức.

- Về kiến thức: Chương trình cung cấp các kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia ngành Tài chính – Ngân hàng, có kiến thức đủ rộng về kinh tế, kinh doanh, kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về kế toán, kiểm toán, tài chính, phân tích tài chính. Đồng thời, có các kiến thức bổ trợ về kế toán, tài chính và kinh doanh theo định hướng ICAEW giúp tăng cường khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

- Về kỹ năng chuyên môn:Chương trình cung cấp các kỹ năng chung căn bản và chuyên sâu của ngành Tài chính – ngân hàng, bao gồm: Kỹ năng lập, tổ chức thực hiện và giám sát kế hoạch tài chính của các đơn vị, tổ chức, dự án; Kỹ năng đọc, phân tích các báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu cung cấp thông tin và tham mưu cho các nhà quản lý; Kỹ năng thu thập bằng chứng và thực hiện các thủ tục kiểm toán và trình bày ý kiến trong báo cáo kiểm toán; Kỹ năng phân tích, hoạch định, tổ chức, giám sát và đánh giá về kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Về kỹ năng mềm: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có kỹ năng quản lý bản thân, có khả năng tự quản lý thời gian, quản lý sự thực hiện công việc, quản lý cảm xúc và quản lý phát triển sự nghiệp của bản thân;Kỹ năng làm việc nhóm, có khả năng lãnh đạo một nhóm làm việc đạt mục tiêu nhóm và hiệu quả cao cũng như có khả năng làm việc nhóm với vai trò là một thành viên; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, thuyết trình và lắng nghe, ứng dụng thành thạo các phương thức giao tiếp điện tử;Kỹ năng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp và công việc chuyên môn; Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo, có khả năng sử dụng các phần mềm phục vụ việc thu thập, xử lý dữ liệu.

- Về cơ hội nghề nghiệp:Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Phân tích tài chính chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, có khả năng làm việc tốt ở các bộ phận như: Bộ phận tài chính, kế toán, kiểm toán tại các tổ chức quốc tế lớn và chuyên nghiệp; Bộ phận tài chính, kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc ATEs (Authorised Training Employers) được ICAEW uỷ quyền tại Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN; Bộ phận tài chính, kế toán, kiểm toán tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng khối Tài chính – Ngân hàng, kế toán – kiểm toán; Thư ký, tham mưu cho thủ trưởng lãnh đạo các đơn vị, tổ chức kinh tế trong nước, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế hoạt động đa quốc gia.

Để đạt được mục tiêu đó, sinh viên chương trình chất lượng cao Phân tích tài chính tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB được áp dụng các phương pháp dạy - học tiên tiến, hiện đại như: Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy tích cực, thuyết trình kèm theo đối thoại, nêu vấn đề đối thoại, thảo luận nhóm theo chủ đề; Tăng cường tự học, học theo nhóm; Hướng dẫn sinh viên phương pháp học đại học và phương pháp học môn học, phương pháp trình bày, diễn đạt các ý tưởng khoa học; Khuyến khích và tạo điều kiện tối đa để sinh viên tăng cường tính chủ động và sáng tạo trong học tập; Tích cực sử dụng các phương tiện, thiết bị giảng dạy hiện đại; Mời các giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy, đặc biệt là đối với các môn chuyên ngành; Tổ chức seminar chuyên môn ở các năm cuối, tăng cường phương pháp học tập theo kiểu nghiên cứu nhằm phát triển khả năng tư duy độc lập, sáng tạo; Khuyến khích sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy một số môn học, nhất là các môn chuyên đề.

Họp báo về Cuộc thi “Phân tích đầu tư tài chính 2018”

Ngoài những quyền lợi chung đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy, sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao còn được hưởng các quyền lợi như: Được các nhà khoa học đầu ngành, các giáo sư, giảng viên có trình độ, kinh nghiệm và có uy tín trong nước, quốc tế trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học; Được ưu tiên sử dụng các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, thư viện và hệ thống Internet phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học; Lớp học có sĩ số phù hợp cho việc dạy và học, phòng học được trang bị đầy đủ tiện nghi; Được xét chọn đi học ở nước ngoài theo chỉ tiêu của Nhà nước hoặc theo các chương trình hợp tác quốc tế của Học viện Tài chính.

Tuy đây là lần đầu tiên được tổ chức nhưng với sự mới mẻ, hấp dẫn cuộc thi “Phân tích đầu tư tài chính” đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong Học viện Tài chính

Học viện Tài chính ký kết thoả thuận hợp tác giáo dục với Công ty cổ phần chứng khoán MB

Thời gian đào tạo của chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Phân tích tài chính là 4 năm bao gồm cả thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp với tổng số tháng đào tạo là 40 tháng (mỗi năm học 10 tháng). Mỗi năm gồm 2 học kỳ chính (học kỳ thu - đông và học kỳ xuân - hè). Mỗi học kỳ chính gồm 15 tuần học và 2 - 3 tuần thi/kiểm tra. Ngoài ra, chương trình có thiết kế đặc biệt vào các học kỳ hè dành cho các lớp kỹ năng mềm, tiếng Anh và các hoạt động ngoại khoá phát triển kỹ năng cho sinh viên.Tổng thời gian đào tạo của Chương trình được chia thành 8 học kỳ, trong đó học kỳ cuối sinh viên đi thực tập tốt nghiệp. Học kỳ hè của năm thứ nhất được tổ chức giúp sinh viên hoàn thành môn tiếng Anh cơ bản, học kỳ hè của các năm tiếp theo được tổ chức nhằm phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.Tuần lễ định hướng được bố trí vào tuần đầu khoá học với nhiều hoạt động bổ ích và lý thú như định hướng đầu khoá như: “Tìm hiểu về nghề phân tích tài chính”, “Khám phá năng lực bản thân”, khoá học kỹ năng mềm về phương pháp học tập nhằm giới thiệu và chuẩn bị cho các em sinh viên những hành trang cần thiết để học tốt. Năm thứ 3, thứ 4 các sinh viên được tham gia các cuộc thi: “Phân tích đầu tư tài chính”; “Kế toán trưởng tương lai”,…giúp sinh viên trở thành các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp khi ra trường.

Đại diện công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott – ông Nguyễn Thanh Đạm trao học bổng cho các sinh viên chuyên ngành Phân tích Tài chính

Với mục tiêu và định hướng đó, sinh viên được đào tạo chương trình chất lượng cao Phân tích tài chính tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, sau khi tốt nghiệp sẽ đạt được chuẩn đầu ra như: Cử nhân tốt nghiệp phải có kỹ năng lập luận và tư duy nghề nghiệp thông quan các tiêu chí như khả năng lập kế hoạch về ngân sách, nhân sự, chương trình, tổ chức điều hành công tác, tổ chức chuyên môn, đặt mục tiêu, tạo động lực, xây dựng đội ngũ, quảng bá thương hiệu của tổ chức, phát hiện, đánh giá và phân tích định tính, định lượng các vấn đề ngay cả khi thiếu thông tin, khái quát hóa và giải quyết vấn đề, đề xuất giải pháp và kiến nghị; Có kỹ năng khám phá kiến thức, tư duy hệ thống, nhận biết và phân tích tình hình, các nhân tố tác động thông qua khả năng xây dựng giả thuyết khoa học, thu thập, xử lý thông tin chứng minh các giả thuyết, xác định mối tương quan giữa các vấn đề, trọng tâm cần ưu tiên giải quyết, tác động của các chính sách, chiến lược tài chính đến xã hội và yêu cầu của xã hội đối với ngành tài chính gắn với bối cảnh lịch sử, văn hóa, dân tộc, thời đại, phân tích các nhân tố bên trong và bên ngoài đơn vị ảnh hưởng trọng yếu, lâu dài đến sự phát triển của đơn vị, ngành, dự báo được tiềm năng, cơ hội, thách thức, nguy cơ đối với ngành tài chính, tài chính đơn vị, cung cấp thông tin thích hợp và tham mưu có hiệu quả cho các cấp quản lý kinh tế, tài chính ra quyết định kịp thời, hiệu quả; Có khả năng vận dụng thành thạo lý luận vào thực tiễn quản lý tài chính, khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, ngôn ngữ quốc tế để phát hiện kịp thời và giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong ngành tài chính, doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay; Sử dụng thành thạo các phương tiện và phần mềm hỗ trợ để phân tích tài chính doanh nghiệp, của các tổ chức tín dụng, đơn vị sự nghiệp công,dự báo được xu hướng thay đổi và nguy cơ rủi ro, khủng hoảng để chủ động phòng ngừa; Trình độ Tiếng Anh tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Một số hình ảnh hoạt động của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp:

PGS, TS Trương Thị Thủy – PGĐ Học viện Tài chính và Bà Đặng Thị Mai Trang – Trưởng đại diện ICAEW tại Việt Nam

Chúc mừng giảng viên của Bộ môn bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ ở Bộ môn

Giảng viên Bộ môn cùng sinh viên chuyên ngành Phân tích tài chính

Số lần đọc: 3