HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích Tài chính
Thứ tư, 21/04/2021 - 8:49

Chuyên ngành Phân tích tài chính - Ngành hot trong kỷ nguyên số

Cùng với quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá và hội nhập kinh tế toàn cầu mạnh mẽ của đất nước, nhu cầu về một đội ngũ lao động có trình độ chuyên sâu về Phân tích tài chính để có thể hành nghề độc lập và chuyên nghiệp, có bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn giỏi, … theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế. Các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Phân tích tài chính phải có đủ khả năng tham dự các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế về nghề nghiệp để khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo và cũng là để khẳng định năng lực và đẳng cấp về chuyên môn không chỉ giới hạn ở Việt Nam, mà là trên phạm vi toàn cầu. Đây cũng là mục tiêu đào tạo của Chuyên ngành Phân tích tài chính (ngành Tài chính – Ngân hàng) (mã CN: 09) thuộc Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính.

*Về mục tiêu đào tạo: Cử nhân kinh tế chuyên ngành PTTC có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt, tư duy tổng hợp về kinh tế, nắm vững kiến thức tài chính, ngân hàng, kế toán - kiểm toán… đặc biệt có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng PTTC vi mô và vĩ mô, dự báo tài chính, có khả năng đánh giá hiệu lực và hiệu quả chiến lược, kế hoạch tài chính đã xây dựng, triển khai trong DN, ngân hàng, đơn vị hành chính sự nghiệp, phân tích hiệu quả và giám sát các chính sách tài chính vĩ mô, vi mô.

Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế - chuyên ngành PTTC là chương trình được thiết kế tiếp cận với chương trình học thuật và hành nghề chuẩn quốc tế theo chứng chỉ CFA - Chứng chỉ PTTC uy tín hàng đầu thế giới cấp bởi Hiệp hội CFA (Hoa Kỳ). Ngoài ra, với chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo sẽ định hướng theo chứng chỉ ICAEW CFAB - Chứng chỉ Quốc tế về tài chính, kế toán và kinh doanh của Hiệp hội kế toán công chứng Anh và xứ Wales. Bởi vậy, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức để có thể hướng tới sở hữu chứng chỉ danh giá này sau khi ra trường.

*Các tiêu chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp Chuyên ngành PTTC:

Thứ nhất, Chuẩn về kiến thức:

+ Khối kiến thức đại cương: Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tế; Nắm vững những kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn để vận dụng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi công việc được giao.

+ Khối kiến thức chung của Học viện Tài chính: Giúp cho sinh viên nắm bắt được những nội dung lý thuyết cơ bản của nguyên lý kinh tế học, các vấn đề chính sách liên quan đến hoạt động của từng thị trường trong việc ra quyết định của các chủ thể kinh tế, giải thích được một số vấn đề kinh tế cụ thể mà thực tiễn đặt ra; có kiến thức chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kinh doanh, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế.

+ Khối kiến thức của khối ngành tài chính – ngân hàng: nắm chắc và vận dụng được các lý thuyết căn bản về tài chính, tiền tệ, Ngân hàng, tài chính… có khả năng đọc hiểu các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm tra, kiểm toán và quyết toán kinh phí, sử dụng có hiệu quả các công cụ phân tích kinh tế, đầu tư, kinh doanh để giải quyết các vấn đề căn bản về quản lý kinh tế, quản lý nhà nước về kinh tế và quản trị tài chính căn bản.

+ Khối kiến thức chuyên ngành PTTC bao gồm việc kết hợp giữa PTTC cơ bản và khối kiến thức chuyên sâu về PTTC với các kiến thức bổ trợ từ các chuyên ngành đào tạo của Học Viện Tài chính để hình thành các kỹ năng phát hiện, đánh giá và giải quyết các vấn đề cốt lõi về quản trị tài chính phát sinh ở mỗi đơn vị như: phân tích cơ bản, phân tích báo cáo tài chính, phân tích rủi ro, chiến lược quản trị danh mục đầu tư, sử dụng thành thạo, có hiệu quả các công cụ PTTC vào quản trị tài chính trong từng bối cảnh cụ thể bao gồm cả kiến thức thực tập và luận văn tốt nghiệp.

Thứ hai, Chuẩn về kỹ năng: đáp ứng được cả 2 tiêu chí: kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.

+ Kỹ năng cứng:

Cử nhân tốt nghiệp Có kỹ năng phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến phân tích tài chính; Có kỹ năng đánh giá, phản biện các vấn đề chuyên môn liên quan đến phân tích tài chính; Có kỹ năng tham mưu, tư vấn chuyên môn liên quan đến phân tích tài chính; Có kỹ năng khởi nghiệp và tạo việc làm cho người khác về cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp;

+ Kỹ năng mềm: Cử nhân chuyên ngành PTTC phải đạt được các kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình; Có kỹ năng làm việc nhóm (Team Work) và thiết lập, duy trì, phát triển các mối quan hệ; Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo và chuyên nghiệp; …

Thứ ba, Chuẩn về thái độ, phẩm chất đạo đức

Sinh viên được đào tạo để tốt nghiệp phải đạt được chuẩn về đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội. Đạo đức cá nhân được giáo dục và rèn luyện về ý chí, ý thức về phẩm chất, nghị lực để sẵn sàng đương đầu với rủi ro, khó khăn, luôn kiên trì, tự tin, lạc quan, chính trực, công tâm, sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Đạo đức nghề nghiệp thông qua khơi dậy và bồi đắp tinh thần dũng cảm, có khả năng và biết cách bảo vệ uy tín, đạo đức nghề nghiệp, hành vi ứng xử chuyên nghiệp, phối hợp với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng chủ động hoàn thành nhiệm vụ; đạo đức xã hội thông qua việc chấp hành, tuân thủ pháp luật, ủng hộ và bảo vệ cái đúng, có trách nhiệm với cá nhân và cộng đồng, sáng tạo và đổi mới.

Thứ tư, Chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi đạt chuẩn ngoại ngữ, sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ, sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn, luôn có nhu cầu và động lực để vươn ra sân chơi quốc tế.

*Về định hướng nghề nghiệp:

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính tác động đến mọi ngành nghề, lĩnh vực, cùng với đó là nhiệm vụ tái cơ cấu tài chính các tập đoàn tổng công ty cũng như sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của thị trường tài chính, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia đang dần có hiệu lực..., yêu cầu về phân tích, đánh giá rủi ro, phân tích tình hình tài chính các tập đoàn, DN cũng như phân tích các công cụ đầu tư sẽ ngày càng được coi trọng. Bởi vậy, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành PTTC có lựa chọn đa dạng về tổ chức, môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

*Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Phân tích tài chính ra trường có thể làm những công việc cụ thể sau:

- Chuyên gia Phân tích tài chính

- Tại khu vực quản lý nhà nước: Làm trợ lý/thư ký, tham mưu cho lãnh đạo các cơ quan quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước như: Trợ lý cho các: Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công thương…; Trợ lý, tham mưu cho các cấp Lãnh đạo các Ban, Ngành, địa phương về quản lý kinh tế, tài chính; Có thể làm việc ở Vụ Kế hoạch - Tài chính của các Bộ, nhất là các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính doanh nghiệp, Cục và các Chi cục thuế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách tài chính... và tại các Sở, Ban, Ngành. Chuyên viên quản lý thuế doanh nghiệp, chuyên viên quản lý và kiểm tra sau thông quan tại các đơn vị Hải quan…

- Tại các doanh nghiệp phi tài chính: Có thể làm việc tại Ban Tài chính - Kế toán, Ban Kiểm soát tại các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế; làm việc tại Phòng Tài chính- Kế toán, Ban kiểm soát, Phòng phân tích tài chính tại các công ty, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Tại các đơn vị sự nghiệp: Có thể làm việc tại Ban tài chính – Kế toán, Ban kiểm soát... tại các đơn vị sự nghiệp.

- Tại các doanh nghiệp tài chính như các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng, Công ty Bảo hiểm, công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Công ty tài chính: Có thể làm chuyên viên quản lý khách hàng doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng hoặc các Công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư; làm chuyên viên môi giới đầu tư của các công ty chứng khoán; chuyên gia tư vấn tài chính ở các công ty chứng khoán, công ty kiểm toán độc lập, công ty dịch vụ tài chính, chuyên viên phân tích và đánh giá thị trường và định giá tài sản của các quỹ đầu tư, thẩm định tài sản, chuyên viên quản trị rủi ro…

- Tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, cơ quan nghiên cứu, Viện nghiên cứu, cơ quan truyền thông, hiệp hội nghề nghiệp: Có thể trở thành giảng viên giảng dạy tại các Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng; làm nghiên cứu viên tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các Viện nghiên cứu về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng...

Một số hình ảnh hoạt động của sinh viên chuyên ngành PTTC:

Đại diện các đơn vị trao quỹ Vì ngày mai lập nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Phân tích tài chính

Nhà tài trợ trao học bổng khuyến khích học tập cho các sinh viên chuyên ngành PTTC

Trao học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập tốt và các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập

Đại diện các nhà tuyển dụng, đơn vị đồng hành giao lưu với sinh viên chuyên ngành PTTC

Sinh viên chuyên ngành PTTC tự tin thuyết trình trong các Hội thảo khoa học sinh viên

Cuộc thi Phân tích đầu tư tài chính được tổ chức thường niên với mong muốn giúp sinh viên “học đi đôi với hành”

SV CLC chuyên ngành PTTC tham quan thực tế tại Công ty FPT Telecom

Sinh viên Chuyên ngành PTTC tham quan văn phòng APEC Group

Sinh viên đi thực tế tại Hội sở chính – CTCP Chứng khoán MB (MBS)

Sinh viên chuyên ngành Phân tích tài chính tham gia Gương mặt đại diện AEP The Face và xuất sắc giành giải nhất

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Phân tích tài chính nhận bằng tiến sĩ tại Học viện Tài chính

BỘ MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Số lần đọc: 9898