HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích Tài chính
Chủ nhật, 11/10/2020 - 9:33

Phân tích tài chính - Nghề hot trong kỷ nguyên số

Xu thế hội nhập quốc tế về kinh tế - xã hội cũng như Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với thị trường lao động. Điều này đã đòi hỏi các cơ sở đào tạo đại học của Việt Nam, nhất là các cơ sở đào tạo đại học khối kinh phải đổi mới chương trình, nội dung và phương thức đào tạo để có thể đào tạo được các chuyên gia về tài chính không chỉ nắm chắc kiến thức chuyên ngành, mà còn cần sự am hiểu cả về kinh tế, luật pháp, cũng như có trình độ ngoại ngữ.

Các sinh viên tốt nghiệp phải có trình độ chuyên sâu về PTTC để có thể hành nghề độc lập và chuyên nghiệp, có bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn giỏi, đủ khả năng tham dự các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế về nghề nghiệp để khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo và cũng là để khẳng định năng lực và đẳng cấp về chuyên môn không chỉ giới hạn ở Việt Nam, mà là trên phạm vi toàn cầu. Đây cũng là mục tiêu đào tạo của Chuyên ngành Phân tích tài chính (Mã chuyên ngành: 09, thuộc Ngành Tài chính – Ngân hàng) do các giảng viên bộ môn Phân tích tài chính, Khoa Tài chính doanh nghiệp (TCDN) Học viện Tài chính trực tiếp giảng dạy và quản lý.

Tập thể Giảng viên Bộ môn Phân tích tài chính

- Về mục tiêu đào tạo: Cử nhân kinh tế chuyên ngành PTTC có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt, tư duy tổng hợp về kinh tế, nắm vững kiến thức tài chính, ngân hàng, kế toán - kiểm toán… đặc biệt có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng PTTC vi mô và vĩ mô, dự báo tài chính, có khả năng đánh giá hiệu lực và hiệu quả chiến lược, kế hoạch tài chính đã xây dựng, triển khai trong DN, ngân hàng, đơn vị hành chính sự nghiệp, phân tích hiệu quả và giám sát các chính sách tài chính vĩ mô, vi mô.

Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế - chuyên ngành PTTC là chương trình được thiết kế tiếp cận với chương trình học thuật và hành nghề chuẩn quốc tế theo chứng chỉ CFA - Chứng chỉ PTTC uy tín hàng đầu thế giới cấp bởi Hiệp hội CFA (Hoa Kỳ). Bởi vậy, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức để có thể hướng tới sở hữu chứng chỉ danh giá này sau khi ra trường.

Nhà tài trợ trao học bổng khuyến khích học tập cho các sinh viên chuyên ngành PTTC

- Các tiêu chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp Chuyên ngành PTTC:

Thứ nhất, Chuẩn về kiến thức:

+ Khối kiến thức đại cương: cung cấp kiến thức nền tảng về phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan để học tập, nghiên cứu và làm viêc trong bối cảnh hội nhập kinh tế

+ Khối kiến thức chung của Học viện Tài chính: chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kinh doanh, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế.

+ Khối kiến thức của khối ngành tài chính – ngân hàng: nắm chắc và vận dụng được các lý thuyết căn bản về tài chính, tiền tệ, Ngân hàng, tài chính… có khả năng đọc hiểu các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm tra, kiểm toán và quyết toán kinh phí, sử dụng có hiệu quả các công cụ phân tích kinh tế, đầu tư, kinh doanh để giải quyết các vấn đề căn bản về quản lý kinh tế, quản lý nhà nước về kinh tế và quản trị tài chính căn bản.

+ Khối kiến thức chuyên ngành PTTC bao gồm việc kết hợp giữa PTTC cơ bản và khối kiến thức chuyên sâu về PTTC với các kiến thức bổ trợ từ các chuyên ngành đào tạo của Học Viện Tài chính để hình thành các kỹ năng phát hiện, đánh giá và giải quyết các vấn đề cốt lõi về quản trị tài chính phát sinh ở mỗi đơn vị như: phân tích cơ bản, phân tích báo cáo tài chính, phân tích rủi ro, chiến lược quản trị danh mục đầu tư, sử dụng thành thạo, có hiệu quả các công cụ PTTC vào quản trị tài chính trong từng bối cảnh cụ thể bao gồm cả kiến thức thực tập và luận văn tốt nghiệp.

+ Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Có chứng chỉ Giáo dục thể chất theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo          

+ Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ hai, Chuẩn về kỹ năng: đáp ứng được cả 2 tiêu chí: kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

+ Kỹ năng nghề nghiệp:

Cử nhân tốt nghiệp có kỹ năng lập luận và tư duy nghề nghiệp thông quan các tiêu chí như: khả năng lập kế hoạch về ngân sách, nhân sự, chương trình…tổ chức điều hành công tác, tổ chức chuyên môn, đặt mục tiêu, tạo động lực, xây dựng đội ngũ, quảng bá thương hiệu của tổ chức, phát hiện, đánh giá và phân tích định tính, định lượng các vấn đề ngay cả khi thiếu thông tin, khái quát hóa và giải quyết vấn đề, đề xuất giải pháp và kiến nghị…;

Có kỹ năng khám phá kiến thức, tư duy hệ thống, nhận biết và phân tích tình hình, các nhân tố tác động thông qua khả năng xây dựng giả thuyết khoa học, thu thập, xử lý thông tin chứng minh các giả thuyết, xác định mối tương quan giữa các vấn đề, trọng tâm cần ưu tiên giải quyết, tác động của các chính sách, chiến lược tài chính đến xã hội và yêu cầu của xã hội đối với ngành tài chính gắn với bối cảnh lịch sử, văn hóa, dân tộc, thời đại, phân tích các nhân tố bên trong và bên ngoài đơn vị ảnh hưởng trọng yếu, lâu dài đến sự phát triển của đơn vị, ngành...

+ Kỹ năng mềm: Cử nhân chuyên ngành PTTC phải đạt được các kỹ năng tự chủ, làm việc nhóm, quản lý và lãnh đạo, giao tiếp… để phục vụ cho cuộc sống và luôn tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp trọng bối cảnh môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội…liên tục thay đổi

Thứ ba, Chuẩn về thái độ, phẩm chất đạo đức

Sinh viên được đào tạo để tốt nghiệp phải đạt được chuẩn về đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội. Đạo đức cá nhân được giáo dục và rèn luyện về ý chí, ý thức về phẩm chất, nghị lực để sẵn sàng đương đầu với rủi ro, khó khăn, luôn kiên trì, tự tin, lạc quan, chính trực, công tâm, sáng tạo trong công việc và cuộc sống.

Đạo đức nghề nghiệp thông qua khơi dậy và bồi đắp tinh thần dũng cảm, có khả năng và biết cách bảo vệ uy tín, đạo đức nghề nghiệp, hành vi ứng xử chuyên nghiệp, phối hợp với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng chủ động hoàn thành nhiệm vụ; đạo đức xã hội thông qua việc chấp hành, tuân thủ pháp luật, ủng hộ và bảo vệ cái đúng, có trách nhiệm với cá nhân và cộng đồng, sáng tạo và đổi mới.

Thứ tư, Chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi đạt chuẩn ngoại ngữ, sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ, sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn, luôn có nhu cầu và động lực để vươn ra sân chơi quốc tế.

Giảng viên Bộ môn và sinh viên chuyên ngành PTTC

- Về định hướng nghề nghiệp:

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính tác động đến mọi ngành nghề, lĩnh vực, cùng với đó là nhiệm vụ tái cơ cấu tài chính các tập đoàn tổng công ty cũng như sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của thị trường tài chính, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia đang dần có hiệu lực..., yêu cầu về phân tích, đánh giá rủi ro, phân tích tình hình tài chính các tập đoàn, DN cũng như phân tích các công cụ đầu tư sẽ ngày càng được coi trọng. Bởi vậy, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành PTTC có lựa chọn đa dạng về tổ chức, môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

Sinh viên chuyên ngành PTTC có thể làm việc trong các bộ phận PTTC ở các DN, ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, các trường đại học, các Bộ, Ban, ngành của chính phủ và tổ chức phi chính phủ, trở thành các chuyên gia PTTC của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư tài chính trong và ngoài nước… tham mưu, cố vấn, trợ lý cho nhà quản lý các cấp...

* Đối với Chương trình chất lượng cao:

Chương trình đào tạo chất lượng cao Phân tích tài chính của Học viện Tài chính theo định hướng của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales là chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính – Ngân hàng chính quy được giảng dạy tối thiểu 30% bằng tiếng Anh. Đồng thời, chương trình kết hợp thêm 6 môn học của chương trình “Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh - Certificate in Finance, Accounting and Business (ICAEW CFAB)” của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW).

Hội đồng thẩm định Chương trình chất lượng cao theo định hướng của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales chuyên ngành Phân tích tài chính

Mục tiêu chung của chương trình là nhằm đào tạo những Cử nhân Tài chính có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm toán, tài chính, phân tích tài chính. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hành các kiến thức, tham gia thiết kế, hoạch định chiến lược, quản lý và điều hành các hoạt động kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế và Phân tích tài chính đồng thời đảm bảo sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp và công việc chuyên môn. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các tổ chức quốc tế lớn và chuyên nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc ATEs (Authorised Training Employers) được ICAEW uỷ quyền tại Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN. Ngoài ra, có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các học viện, viện nghiên cứu, các trường Đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Tài chính, kế toán. Cụ thể:

- Về phẩm chất: Sinh viên sau khi tốt nghiệp phải có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, có tinh thần chủ động sáng tạo, có hành vi và tác phong chuyên nghiệp trong công việc và trong ứng xử; nghiêm túc chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định của tổ chức, có tinh thần kỷ luật cao trong công việc và lối sống lành mạnh; năng động, bản lĩnh, tự tin khẳng định bản thân, cầu tiến và có tinh thần phục vụ cộng đồng, hợp tác thân thiện với đồng nghiệp và các đối tác bên ngoài tổ chức.

- Về kiến thức: Chương trình cung cấp các kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia ngành Tài chính – Ngân hàng, có kiến thức đủ rộng về kinh tế, kinh doanh, kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về kế toán, kiểm toán, tài chính, phân tích tài chính. Đồng thời, có các kiến thức bổ trợ về kế toán, tài chính và kinh doanh theo định hướng ICAEW giúp tăng cường khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Sinh viên CLC tự tin tham gia NCKH ngay từ những năm đầu tiên

Sinh viên PTTC tham gia hội thảo khoa học sinh viên trực tuyến

- Về kỹ năng chuyên môn: Chương trình cung cấp các kỹ năng chung căn bản và chuyên sâu của ngành Tài chính – ngân hàng, bao gồm: Kỹ năng lập, tổ chức thực hiện và giám sát kế hoạch tài chính của các đơn vị, tổ chức, dự án; Kỹ năng đọc, phân tích các báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu cung cấp thông tin và tham mưu cho các nhà quản lý; Kỹ năng thu thập bằng chứng và thực hiện các thủ tục kiểm toán và trình bày ý kiến trong báo cáo kiểm toán; Kỹ năng phân tích, hoạch định, tổ chức, giám sát và đánh giá về kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Về kỹ năng mềm: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có kỹ năng quản lý bản thân, có khả năng tự quản lý thời gian, quản lý sự thực hiện công việc, quản lý cảm xúc và quản lý phát triển sự nghiệp của bản thân;Kỹ năng làm việc nhóm, có khả năng lãnh đạo một nhóm làm việc đạt mục tiêu nhóm và hiệu quả cao cũng như có khả năng làm việc nhóm với vai trò là một thành viên; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, thuyết trình và lắng nghe, ứng dụng thành thạo các phương thức giao tiếp điện tử;Kỹ năng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp và công việc chuyên môn; Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo, có khả năng sử dụng các phần mềm phục vụ việc thu thập, xử lý dữ liệu.

SV CLC được đào tạo kỹ năng mềm bởi chuyên gia của ICAEW

- Về cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Phân tích tài chính chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, có khả năng làm việc tốt ở các bộ phận như: Bộ phận tài chính, kế toán, kiểm toán tại các tổ chức quốc tế lớn và chuyên nghiệp; Bộ phận tài chính, kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc ATEs (Authorised Training Employers) được ICAEW uỷ quyền tại Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN; Bộ phận tài chính, kế toán, kiểm toán tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng khối Tài chính – Ngân hàng, kế toán – kiểm toán; Thư ký, tham mưu cho thủ trưởng lãnh đạo các đơn vị, tổ chức kinh tế trong nước, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế hoạt động đa quốc gia.

Để đạt được mục tiêu đó, sinh viên chương trình chất lượng cao Phân tích tài chính tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB được áp dụng các phương pháp dạy - học tiên tiến, hiện đại như: Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy tích cực, thuyết trình kèm theo đối thoại, nêu vấn đề đối thoại, thảo luận nhóm theo chủ đề; Tăng cường tự học, học theo nhóm; Hướng dẫn sinh viên phương pháp học đại học và phương pháp học môn học, phương pháp trình bày, diễn đạt các ý tưởng khoa học; Khuyến khích và tạo điều kiện tối đa để sinh viên tăng cường tính chủ động và sáng tạo trong học tập; Tích cực sử dụng các phương tiện, thiết bị giảng dạy hiện đại; Mời các giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy, đặc biệt là đối với các môn chuyên ngành; Tổ chức seminar chuyên môn ở các năm cuối, tăng cường phương pháp học tập theo kiểu nghiên cứu nhằm phát triển khả năng tư duy độc lập, sáng tạo; Khuyến khích sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy một số môn học, nhất là các môn chuyên đề.

Ngoài những quyền lợi chung đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy, sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao còn được hưởng các quyền lợi như: Được các nhà khoa học đầu ngành, các giáo sư, giảng viên có trình độ, kinh nghiệm và có uy tín trong nước, quốc tế trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học; Được ưu tiên sử dụng các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, thư viện và hệ thống Internet phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học; Lớp học có sĩ số phù hợp cho việc dạy và học, phòng học được trang bị đầy đủ tiện nghi; Được xét chọn đi học ở nước ngoài theo chỉ tiêu của Nhà nước hoặc theo các chương trình hợp tác quốc tế của Học viện Tài chính.

SV CLC chuyên ngành PTTC tham quan thực tế tại Công ty FPT Telecom

Thời gian đào tạo của chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Phân tích tài chính là 4 năm bao gồm cả thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp với tổng số tháng đào tạo là 40 tháng (mỗi năm học 10 tháng). Mỗi năm gồm 2 học kỳ chính (học kỳ thu - đông và học kỳ xuân - hè). Mỗi học kỳ chính gồm 15 tuần học và 2 - 3 tuần thi/kiểm tra. Ngoài ra, chương trình có thiết kế đặc biệt vào các học kỳ hè dành cho các lớp kỹ năng mềm, tiếng Anh và các hoạt động ngoại khoá phát triển kỹ năng cho sinh viên.Tổng thời gian đào tạo của Chương trình được chia thành 8 học kỳ, trong đó học kỳ cuối sinh viên đi thực tập tốt nghiệp. Học kỳ hè của năm thứ nhất được tổ chức giúp sinh viên hoàn thành môn tiếng Anh cơ bản, học kỳ hè của các năm tiếp theo được tổ chức nhằm phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên. Tuần lễ định hướng được bố trí vào tuần đầu khoá học với nhiều hoạt động bổ ích và lý thú như định hướng đầu khoá như: “Tìm hiểu về nghề phân tích tài chính”, “Khám phá năng lực bản thân”, khoá học kỹ năng mềm về phương pháp học tập nhằm giới thiệu và chuẩn bị cho các em sinh viên những hành trang cần thiết để học tốt. Ngay từ những năm đầu tiên, sinh viên sớm được trải nghiệm trong các cuộc thi: “Phân tích đầu tư tài chính”; “Giám đốc tài chính tương lai”,…giúp sinh viên trở thành các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp khi ra trường.

Cuộc thi Phân tích đầu tư tài chính được tổ chức thường niên với mong muốn giúp sinh viên “học đi đôi với hành”

Cuộc thi Giám đốc tài chính tương lai giúp sinh viên hiểu rõ hơn về công việc tương lai

Cuộc thi Phân tích đầu tư tài chính 2020 lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến

Với mục tiêu và định hướng đó, sinh viên được đào tạo chương trình chất lượng cao Phân tích tài chính tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, sau khi tốt nghiệp sẽ đạt được chuẩn đầu ra như: Cử nhân tốt nghiệp phải có kỹ năng lập luận và tư duy nghề nghiệp thông quan các tiêu chí như khả năng lập kế hoạch về ngân sách, nhân sự, chương trình, tổ chức điều hành công tác, tổ chức chuyên môn, đặt mục tiêu, tạo động lực, xây dựng đội ngũ, quảng bá thương hiệu của tổ chức, phát hiện, đánh giá và phân tích định tính, định lượng các vấn đề ngay cả khi thiếu thông tin, khái quát hóa và giải quyết vấn đề, đề xuất giải pháp và kiến nghị; Có kỹ năng khám phá kiến thức, tư duy hệ thống, nhận biết và phân tích tình hình, các nhân tố tác động thông qua khả năng xây dựng giả thuyết khoa học, thu thập, xử lý thông tin chứng minh các giả thuyết, xác định mối tương quan giữa các vấn đề, trọng tâm cần ưu tiên giải quyết, tác động của các chính sách, chiến lược tài chính đến xã hội và yêu cầu của xã hội đối với ngành tài chính gắn với bối cảnh lịch sử, văn hóa, dân tộc, thời đại, phân tích các nhân tố bên trong và bên ngoài đơn vị ảnh hưởng trọng yếu, lâu dài đến sự phát triển của đơn vị, ngành, dự báo được tiềm năng, cơ hội, thách thức, nguy cơ đối với ngành tài chính, tài chính đơn vị, cung cấp thông tin thích hợp và tham mưu có hiệu quả cho các cấp quản lý kinh tế, tài chính ra quyết định kịp thời, hiệu quả; Có khả năng vận dụng thành thạo lý luận vào thực tiễn quản lý tài chính, khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, ngôn ngữ quốc tế để phát hiện kịp thời và giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong ngành tài chính, doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay; Sử dụng thành thạo các phương tiện và phần mềm hỗ trợ để phân tích tài chính doanh nghiệp, của các tổ chức tín dụng, đơn vị sự nghiệp công,dự báo được xu hướng thay đổi và nguy cơ rủi ro, khủng hoảng để chủ động phòng ngừa; Trình độ Tiếng Anh tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Số lần đọc: 5