HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích Tài chính
Thứ tư, 10/06/2020 - 15:33

BỘ MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU SINH NĂM HỌC 2019-2020

Nhằm phát huy vai trò của Bộ môn trong công tác quản lý nghiên cứu sinh (NCS) đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn, cũng như chia sẻ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch nghiên cứu của các NCS, hàng năm Bộ môn Phân tích Tài chính đều tiến hành Tổng kết công tác quản lý NCS. Ngày 06/06/2020, Bộ môn đã tổ chức tổng kết năm học 2019-2020 và đề xuất phương hướng quản lý NCS năm học 2020-2021 tại phòng họp B, Học viện Tài chính.

Tham dự buổi tổng kết, về phía lãnh đạo Học viện có: PGS,TS.NGƯT. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính; về phía các Khoa trong Học viện có: PGS. TS. Nguyễn Trọng Thản – Trưởng khoa SĐH, PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh – Phó Trưởng khoa TCDN, Phó trưởng bộ môn phụ trách Bộ môn TCDN; Về phía các nhà Khoa học đang hướng dẫn các NCS của Bộ môn như: GS.TS. Nguyễn Văn Công – Trường Đại học Kinh tế quốc dân, PGS,TS. Nguyễn Quang Hùng – Trường Đại học Thương Mại; PGS.,TS. Đào Thị Minh Thanh, TS. Nguyễn Tuấn Phương, PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh - Học viện Tài chính….

Các nhà khoa học là GVHD và NCS tham dự buổi tổng kết

Về phía Bộ môn Phân tích Tài chính có: PGS.TS. Nghiêm Thị Thà – Phó Trưởng khoa TCDN, Trưởng Bộ môn; TS. Phạm Thị Quyên - Phó trưởng Bộ môn; TS. Nguyễn Thị Thanh – Phó trưởng Bộ môn cùng toàn bộ các giảng viên của Bộ môn. Đặc biệt, thành phần không thể thiếu của buổi tổng kết đó chính là 21 NCS sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn năm học 2019-2020.

Sau phần khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu của Ths, NCS Nguyễn Hữu Tân

 ThS. Nguyễn Hữu Tân khai mạc, giới thiệu đại biểu

PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà – Trưởng Bộ môn Phân tích tài chính điều hành buổi tổng kế công tác quản lý NCS của Bộ môn

PGS.TS. Nghiêm Thị Thà điều hành buổi tổng kết

Tiếp theo, TS. Nguyễn Thị Thanh - Phó trưởng BM đã thay mặt Bộ môn giới thiệu về Bộ môn và chuyên ngành Phân tích Tài chính. Việc giới thiệu tóm tắt 57 năm hình thành, phát triển của Bộ môn, sự lớn mạnh không ngường của đội ngũ các Nhà khoa học gắn với sự hình thành và phát triển của chuyên ngành Phân tích tài chính của Học viện Tài chính những năm qua. Thông qua các thông tin về Bộ môn và chuyên ngành Phân tích tài chính đã giúp các NCS và các nhà Khoa học bên ngoài Học viện Tài chính hiểu rõ hơn về truyền thống đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ môn, nhất là các NCS giữ mối liên hệ chặt chẽ với đội ngũ các Nhà khoa học của Bộ môn trong quá trình xác định hướng nghiên cứu, giải đáp các vấn đề vướng mắc về chuyên môn khi thực hiện luận án.

TS. Nguyễn Thị Thanh – Phó trưởng Bộ môn giới thiệu quá trình hình thành, phát trình cũng như những kết quả đã đạt được của BM

Đánh giá toàn diện công tác quản lý NCS của BM, TS. Phạm Thị Quyên - Phó trưởng Bộ môn trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng hoạt động năm học 2020-2021 về Công tác quản lý các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại bộ môn.

Báo cáo là một bức tranh toàn cảnh, phản ánh trung thực mọi mặt hoạt động quản lý các NCS của Bộ môn năm học 2019-2020.

- Về việc thực hiện tiến độ nghiên cứu theo kế hoạch của các NCS: số lượng NCS đang hoạt chuyên môn tại Bộ môn có 21 NCS chỉ có 25% số NCS thực hiện đúng tiến độ, số còn lại đều chậm so với thời hạn quy định.

- Về việc tham gia các hoạt động chuyên môn với bộ môn của các NCS: có 13 NCS (62%) thường xuyên tham gia công tác chuyên môn với bộ môn; 7 NCS (33,3%) ít tham gia và 1 NCS (4,7%) không tham gia công tác chuyên môn với Bộ môn. Để không ngừng nâng cao chất lượng luận án tiến sĩ của các NCS, bộ môn đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, đánh giá luận án tại Bộ môn, thảo luận về các giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học do Bộ môn thực hiện…đa số các NCS đã phát huy tính chủ động, cầu thị, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện của bản thân, cũng như tham dự các buổi bảo vệ luận án cấp bộ môn, cấp Học viện để tăng them kinh nghiệm nghiên cứu và kiến thức chuyên môn

TS. Phạm Thị Quyên – Phó trưởng bộ môn trình bày Báo cáo tổng kết công tác quản lý NCS trong năm học vừa qua và phương hướng năm học tới

- Báo cáo khẳng định: Trong năm qua Bộ môn Phân tích tài chính luôn coi trọng công tác quản lý NCS và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính của Bộ môn. 4 nhiệm vụ xuyên suốt của Bộ môn trong công tác quản lý NCS là:

+ Thực hiện kịp thời và hiệu quả cho NCS tân tuyển về chuẩn hóa tên đề tài, giới thiệu chuyên đề tiến sĩ, chia sẻ nội dung chuyên môn, phương pháp nghiên cứu;

+ Vận dụng một cách linh hoạt các quy định về trách nhiệm của bộ môn trong tham gia thực hiện kế hoạch đào tạo NCS và tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho các NCS tại Bộ môn trên cơ sở lực lượng và hậu cần tại chỗ

+ Phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng với Khoa Sau Đại học trong việc triển khai thực hiện quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Học viện về giảng dạy các chuyên đề, giới thiệu hội đồng và tham gia đánh giá chuyên đề, luận án của các NCS

+ Đảm bảo tính bảo mật đối với luận án của NCS khi chưa bảo vệ và công bố chính thức.

Báo cáo cũng chỉ rõ các tồn tại cơ bản và khó khăn của Bộ môn trong công tác quản lý NCS của Bộ môn đó là:

+ Lực lượng các nhà Khoa học của Bộ môn và nguồn kinh phí cho công tác quản lý NCS còn hạn chế

+ Các NCS chủ yếu là nữ, ở xa, công việc chuyên môn bận nên khó bám sát tiến độ nghiên cứu các chuyên đề và luận án đã đặt ra

+ Nhiều NCS chưa nắm chắc quy chế đào tạo, chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ luận án như: viết bài liên quan đến luận án đăng trên các Tạp chí khoa học, hoàn thành chứng chỉ Tiếng Anh theo quy định..;

+ Chất lượng của một số chuyên đề và luận án bảo vệ cấp Bộ môn chưa cao.

Nguyên nhân chủ yếu là do các NCS chưa sắp xếp, bố trí thời gian một cách khoa học, chưa chủ động nghiên cứu; chưa coi trọng đúng mức công tác quản lý NCS của Bộ môn, chưa tham gia sinh hoạt chuyên môn thường xuyên tại Bộ môn và nhất là chưa đầu tư thời gian, công sức hiệu quả cho công tác thu thập tài liệu, nghiên cứu chuyên môn, thực hiện luận án..

Để công tác quản lý NCS hiệu quả trong các năm tiếp theo Bộ môn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa với 4 chủ thể của quá trình đào tạo tiến sĩ đó là: Khoa Sau đại học, Các nhà Khoa học hướng dẫn các NCS và các NCS nhằm khắc phục triệt để các hạn chế đã xác định. Các NCS cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu đã được duyệt, liên hệ thường xuyên và tranh thủ sự giúp đỡ của Giáo viên hướng dẫn để thực hiện các ý tưởng nghiên cứu, phối hợp cùng bộ môn để giải quyết các vướng mắc về chuyên môn; Chủ động liên hệ với bộ môn để cập nhật đầy đủ các thông tin về tình hình và tiến độ NCS cho bộ môn theo yêu cầu; Sắp xếp thời gian để tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn của BM, đặc biệt là các buổi bảo vệ luận án các cấp; Nắm vững quy chế đào tạo tiến sĩ, quy trình, thủ tục và các điều kiện cần thiết để bảo vệ chuyên đề, bảo vệ LA các cấp.

Phần trọng tâm của buổi tổng kết là phần tọa đàm trao đổi giữa NCS, GVHD, Bộ môn và nhà trường. Trong buổi tổng kết, các NCS đang sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn đã mạnh dạn phát biểu ý kiến, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch NCS, cũng như trong quá trình thực hiện đề tài luận án. Các NCS đều thể hiện quyết tâm thực hiện kế hoạch nghiên cứu sinh do bản thân đã xây dựng ngay từ đầu khoá đào tạo.

Đại biểu chú ý lắng nghe Báo cáo tổng kết công tác quản lý NCS năm học 2019-2020

NCS Trần Thị Ngọc Linh chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện luận án

Buổi tổng kết đã được nghe rất nhiều ý kiến tâm huyết của các Thầy Cô là các Nhà khoa học – Cán bộ hướng dẫn khoa học nhiều kinh nghiệm, như: GS, TS. Nguyễn Văn Công; PGS, TS. Đoàn Hương Quỳnh, PGS. TS. Đào Thị Minh Thanh, PGS. TS. Nguyễn Quang Hùng. Các thầy cô đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các NCS và đề xuất một số kiến nghị đối với Học viện, Khoa SĐH, Bộ môn và các NCS để giúp cho công tác đào tạo tiến sĩ của Học viện ngày càng có hiệu quả hơn.

Theo GS.TS. Nguyễn Văn Công thì thành công hay không thành công của mỗi luận án tiến sĩ chủ yếu là do sự nỗ lực, chủ động và quyết tâm của mỗi NCS, đơn vị đào tạo, GVHD và Bộ môn luôn sẵn sàng giúp các NCS tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu.

GS. TS. Nguyễn Văn Công – một GVHD tâm huyết chia sẻ kinh nghiệm

PGS. TS. Nguyễn Quang Hùng – phát biểu ý kiến

PGS. TS. Đoàn Hương Quỳnh phát biểu ý kiến

Là người đứng đầu đơn vị quản lý NCS, PGS. TS. Nguyễn Trọng Thản – Trưởng khoa SĐH đã chia sẻ, cảm thông với những khó khăn mà NCS gặp phải trong quá trình nghiên cứu và cũng đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích liên quan tới các quy định hiện hành của Bộ GĐ&ĐT, giúp cho NCS đưa ra lộ trình thích hợp để đáp ứng các yêu cầu đó.

PGS. TS. Nguyễn Trọng Thản cung cấp nhiều thông tin hữu ích để các NCS có lộ trình chuẩn bị phù hợp

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Học viện - PGS, TS. Nguyễn Trọng Cơ –Giám đốc HVTC đã biểu dương những thành tích mà Bộ môn PTTC đạt được trong công tác quản lý NCS. Giám đốc Học viện cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức mà bộ môn cần tiếp tục tháo gỡ trong thời gian tới để có thể hoàn thành nhiệm vụ tham gia quản lý đào tạo các nghiên cứu sinh.

PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ ghi nhận những kết quả bộ môn đã đạt được

PGS.TS. Nghiêm Thị Thà đã thay mặt Bộ môn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, các giáo viên hướng dẫn và các Nghiên cứu sinh để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nghiên cứu sinh của Bộ môn. Buổi Tổng kết công tác quản lý Nghiên cứu sinh của Bộ môn PTTC năm học 2019-2020 đã thành công tốt đẹp. Thông qua buổi tổng kết, mỗi Thầy, Cô của Bộ môn, cũng như các giáo viên hướng dẫn đều thấy rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong quá trình đào tạo sau đại học của Học viện. Các Nghiên cứu sinh cũng nhận thức rõ các yêu cầu và nhiệm vụ của nghiên cứu sinh, có lộ trình thực hiện kế hoạch nghiên cứu sinh đã xây dựng để hoàn thành luận án đúng tiến độ với chất lượng cao nhất.

Kết thúc buổi tổng kết, các đại biểu, HVHD, NCS và Bộ môn đã cùng chụp ảnh lưu niệm.

Đại biểu, GVHD, NCS và BM chụp ảnh lưu niệm

 

 

 

 

Số lần đọc: 1