ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Thông báo
Thứ hai, 05/11/2018 - 16:20

Thông báo về việc Đăng ký viết luận văn bằng Tiếng Anh đối với sinh viên CQ53 chuyên ngành TCDN

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BỘ MÔN TCDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc: Đăng ký viết luận văn bằng Tiếng Anh đối với sinh viên CQ53 chuyên ngành TCDN

 

Trong xu thế hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng, trong bối cảnh Học viện đang đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao và các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học quốc tế, Bộ môn Tài chính doanh nghiệp- Khoa Tài chính doanh nghiệp đánh giá cao trình độ tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành TCDN. Theo kết quả thăm dò của Bộ môn gần đây cho thấy: nhiều sinh viên Khóa 53- chuyên ngành TCDN có trình độ tiếng Anh cao có nguyện vọng được viết luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh.

Xét thấy nguyện vọng của sinh cũng là một phần trong chiến lược nâng cao trình độ đầu ra cho sinh viên của chuyên ngành TCDN, Bộ môn Tài chính doanh nghiệp khuyến khích sinh viên khóa 53- Chuyên ngành TCDN thực hiện việc viết luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh. Sinh viên sẽ thực hiện việc đăng ký viết luận văn bằng Tiếng Anh thông qua form mẫu chuẩn Bộ môn công bố trên Website của Khoa và Kênh thông tin LCĐ Khoa TCDN (https://goo.gl/forms/bXbbpoRfplnjl9tp1) hoặc liên lạc trực tiếp với Giảng viên giảng dạy môn TCDN. Tất cả các sinh viên lựa chọn viết luận văn bằng tiếng Anh sẽ được các giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có khả năng ngoại ngữ tốt hướng dẫn viết luận văn. Bộ môn TCDN, Khoa TCDN và Học viện Tài chính cũng có những hình thức khuyến khích nhất định để động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên lựa chọn viết luận văn bằng Tiếng Anh.

Thời gian đăng ký viết luận văn bằng Tiếng Anh sẽ được thực hiện từ ngày 5/11/2018 đến 15/12/2018.

                                                                                         

                                                                                               TM BỘ MÔN TCDN

                         Trưởng Bộ môn

 

 

 

                                                                                           PGS. TS.  Vũ Văn Ninh

Số lần đọc: 1