ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Thông báo
Thứ năm, 23/04/2020 - 21:5

THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA TCDN NĂM 2020

Với mục đích nhằm phát triển phong trào NCKH của sinh viên khoa TCDN góp phần vào việc nâng cao chất l­ượng đào tạo; Căn cứ vào Quyết định giao nhiệm vụ NCKH của Giám đốc Học viện Tài chính năm học 2019-2020, LCĐ TCDN phối hợp với BCN Khoa tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên khoa TCDN với chủ đề “Sinh viên Khoa TCDN với việc chuẩn bị hành trang lập nghiệp”.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:
- Thời gian: 8h00 Chủ nhật, ngày 26/4/2020
- Hội thảo được tổ chức trực tuyến trên Zoom Cloud Meeting, Mã ID: 987-611-6876
2. Nội dung hội thảo:
Hội thảo tập trung làm rõ các nội dung sau:
- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nhu cầu của xã hội đối với nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng
- Tổng quan về Khoa TCDN và nhu cầu xã hội đối với nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng
- Hành trang lập nghiệp cần thiết đối với sinh viên khoa Tài chính doanh nghiệp
- Giải pháp để chuẩn bị các hành trang cần thiết đối với sinh viên khoa TCDN
3. Thành phần tham dự:
- Đại biểu mời
- Ban cán sự lớp và Ban chấp hành các chi đoàn Khoa TCDN
- Sinh viên có bài viết cho Hội thảo và những SV có quan tâm
 

Số lần đọc: 9