ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Thông báo
Thứ ba, 26/11/2019 - 14:19

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên khoa TCDN năm học 2019-2020

ĐOÀN TN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

LCĐ KHOA TCDN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---------***---------

           Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

 

            Kính gửiBan chấp hành các Chi đoàn- Khoa Tài chính doanh nghiệp

Với mục đích nhằm phát triển phong trào NCKH của sinh viên khoa TCDN góp phần vào việc nâng cao chất l­ượng đào tạo; Căn cứ vào Quyết định giao nhiệm vụ NCKH của Giám đốc Học viện Tài chính năm học 2019-2020, LCĐ TCDN phối hợp với BCN Khoa tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên khoa TCDN với chủ đề “Sinh viên Khoa TCDN với việc chuẩn bị hành trang lập nghiệp”.

Nội dung bài đăng kỷ yếu: Mỗi sinh viên có thể viết nhiều bài tham gia hội thảo, nhưng mỗi bài nên tập trung vào một vấn đề (hoặc nội dung) theo đề cương đính kèm để đảm bảo chiều sâu của bài viết, góp phần nâng cao chất lượng hội thảo.

- Quy định bài viết đăng kỷ yếu:

+  Qui định khổ giấy:  Bài viết phải đ­ược đánh máy rõ ràng và ngắn gọn in trên khổ giấy A4, dài không quá 05 trang

+ Khoảng cách dòng: Khoảng cách giữa các dòng là 1.3 lines.

+ Căn lề cho văn bản:

 (a) Lề trên: Top = 25mm

 (b) Lề dưới: Bottom =25mm

 (c) Lề trái: Left = 35mm

 (d) Lề phải: Right = 25mm

+ Tiêu đề bài viết: Họ tên– Lớp–Số điện thoại-Tên bài viết

VD: Nguyễn Văn A-51.11.01- (091.123.4566) –Giải pháp huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

- Thời gian nộp bài viết: Hạn cuối cùng là ngày 28 tháng 02 năm 2020

- Địa điểm nộp bài viết: Các sinh viên nộp bản cứng tại văn phòng khoa Tài chính doanh nghiệp (nộp qua các cô trực VPK), bản mềm gửi vào địa chỉ email: lienchidoankhoatcdn@hvtc.edu.vnTiêu đề email (subject): Họ tên–Lớp–SĐT-Tên bài viết

- Bài viết được đăng trong Kỷ yếu khoa học sẽ đ­ược trả nhuận bút và đ­ược thư­ởng điểm rèn luyện theo quy định hiện hành của Học viện Tài chính.  

- Mỗi Chi đoàn phải có ít nhất 02 bài viết tham gia hội thảo. Chi đoàn nào không hoàn thành chỉ tiêu sẽ xem xét khi tính điểm rèn luyện của BCH chi đoàn.

Để Hội thảo thu đư­ợc kết quả tốt, LCĐ TCDN đề nghị Ban chấp hành các chi đoàn thông báo chủ đề hội thảo, thời gian, địa điểm và tổ chức sinh hoạt chi đoàn để trao đổi về những vấn đề nghiên cứu.  

                 TM/ BCH LCĐ TCDN

                 Bí th­ư

 

 

 

                      Phạm Minh Đức

 

 

 

-------------------------------------------

 

ĐỀ CƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chủ đề: “Sinh viên Khoa TCDN với việc chuẩn bị hành trang lập nghiệp”

 

1. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nhu cầu của xã hội đối với nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng

- Nhận diện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng của nó tới lĩnh vực tài chính-ngân hàng

- Nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

- Những cơ hội và thách thức đối với sinh viên khi ra trường trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

- Những tiêu chuẩn cần có đối với sinh viên khi tốt nghiệp ra trường để đáp ứng được nhu cầu của xã hội ngày nay (kiến thức, kỹ năng, sức khoẻ, ngoại ngữ,..).

- Yêu cầu đặt ra đối với việc đào tạo nguồn nhân lực tài chính để đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

- v.v

2. Tổng quan về Khoa TCDN và các chuyên ngành đào tạo của Khoa TCDN

- Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Tài chính doanh nghiệp

- Tổng quan về các chuyên ngành đào tạo của Khoa TCDN: quá trình hình thành, phát triển, nội dung chương trình, yêu cầu đối với người học

- Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ của các chuyên ngành trong Khoa TCDN

- Những phẩm chất cần có của sinh viên các chuyên ngành thuộc Khoa TCDN (ngoài các tiêu chuẩn /phẩm chất chung).

- Thực trạng học tập và rèn luyện của sinh viên Khoa TCDN thời gian qua

- v.v

3. Hành trang lập nghiệp cần thiết đối với sinh viên Khoa Tài chính doanh nghiệp

- Chuẩn đầu ra đối với sinh viên của các chuyên ngành trong Khoa TCDN

- Về tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm và chấp hành các quy định, nội quy của cá nhân đối với tập thể, công việc, nghề nghiệp

- Về kiến thức (cơ bản, cơ sở, chuyên môn nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ) cần có của sinh viên Khoa TCDN

- Những kỹ năng Cứng (kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sử dụng các công cụ như ngoại ngữ, tin học, soạn thảo văn bản, lập báo cáo, kỹ năng ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào công việc, ..) cần thiết.

- Những kỹ năng mềm (Kỹ năng thực hành xã hội) gồm các kỹ năng: sống, giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, lãnh đạo, quản lý thời gian, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới, .. cần thiết đối với sinh viên khi ra trường.

- Phong cách và văn hóa của sinh viên Khoa TCDN

….

4. Giải  pháp để chuẩn bị các hành trang cần thiết đối với sinh viên Khoa TCDN

- Mục tiêu và phương hướng chuẩn bị các hành trang cần thiết đối với sinh viên Khoa TCDN

- Lập kế hoạch và xác định lộ trình để đạt được các hành trang cần thiết đối với sinh viên Khoa TCDN

- Giải pháp để đạt chuẩn đầu ra của sinh viên Khoa TCDN

- Giải pháp để hoàn thiện các kỹ năng mềm đối với sinh viên Khoa TCDN

- Giải pháp để học tập tốt Tiếng Anh đối với sinh viên Khoa TCDN

- Giải pháp để học tập tốt tin học đối với sinh viên Khoa TCDN

….

Ghi chú: Mỗi sinh viên có thể viết nhiều bài tham gia hội thảo, nhưng mỗi bài nên tập trung vào một vấn đề (hoặc nội dung) để đảm bảo chiều sâu của bài viết, góp phần nâng cao chất lượng hội thảo.

                                         BAN CHỦ NHIỆM KHOA TCDN

Số lần đọc: 16