ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Thông báo
Thứ bảy, 03/08/2019 - 12:21

THÔNG BÁO CỦA KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP V/V TỔ CHỨC BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Học viện Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa TCDN

 

Độc lập  - Tự do – Hạnh Phúc

Số: 02-TB/TCDN-BCNK

 

 

                   Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO CỦA KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

V/V TỔ CHỨC BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

 

Kính gửi:    - Cố vấn học tập, Lớp trưởng các lớp CQ53/11 và CQ53/16

                    - Toàn bộ sinh viên CQ53/11 và CQ53/16

       

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện Tài chính, khoa TCDN tổ chức lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho Tân Cử nhân các chuyên ngành TCDN và ĐGTS thuộc các lớp CQ53/11 và CQ53/16 vào sáng Thứ bảy (17/08/2019). Để buổi lễ thành công tốt đẹp, BCN khoa yêu cầu Cố vấn học tập và Lớp Trưởng các lớp niên chế CQ53/11 và CQ53/16 khoa TCDN thông báo cho toàn bộ các thành viên của lớp mình những thông tin cơ bản sau:

1. Những sinh viên có nhu cầu nhận Bằng tốt nghiệp của mình từ đại diện BGĐ Học viện Tài chính và BCN khoa TCDN sáng ngày 17/08/2019 (thứ Bảy) tại hội trường 700 cần đăng ký với BCN khoa qua Lớp Trưởng lớp niên chế. Những sinh viên không bố trí được thời gian, hoặc không có nhu cầu nhận Bằng tốt nghiệp vào sáng 17/08/2019 sẽ được nhận bằng và hồ sơ sinh viên của mình tại các Ban Quản lý đào tạo và  Công tác chính trị - Sinh viên (theo quy định của Học viện).

2. Những sinh viên đã đăng ký về nhận bằng tốt nghiệp vào sáng 17/08/2019 cần có mặt tại Hội trường 700 vào 13h30 Thứ Sáu (ngày 16/08/2019) để nghe BCN khoa hướng dẫn quy trình, tiến hành Tổng duyệt lễ trao bằng; sau khi tổng duyệt, sinh viên sẽ trực tiếp ký, nhận Hồ sơ sinh viên từ Cố vấn học tập. Những sinh viên không tham gia tổng duyệt chiều 16/08 sẽ không được nhận bằng trên Hội trường 700 vào sáng thứ bảy (17/08/2019).

3. Các Sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc được mời đại diện phụ huynh tham dự lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp của khoa. Các sinh viên nhận giấy mời tại VPK từ ngày 05- 09/08/2019 và xác nhận việc tham gia của phụ huynh với VPK (nếu có) chậm nhất vào 14h00 ngày 12/08/2019 để Ban Tổ chức chủ động bố trí chỗ ngồi.

4. Sinh viên về nhận Bằng tự bố trí quần áo cử nhân cho buổi sáng 17/08/2019 (sinh viên có thể liên hệ với cô Nguyễn Thu Hà - Ban Công tác CTSV theo số điện thoại: 0906 782 982).

5. Các lớp khẩn trương hoàn thành xây dựng clip giới thiệu về các thành viên và lớp mình, gửi cho Ban tổ chức theo địa chỉ mail: khoatcdn@gmail.com trước ngày 13/08/2019.

6. Những vấn đề sinh viên cần giải đáp về buổi lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp của khoa, xin liên hệ: (1)- Về nội dung, chương trình: Thầy Ninh- Phó Trưởng khoa theo SĐT: 0913005865; (2)-Về Clip của các lớp: thầy  Minh Đức – Bí thư LCĐ Khoa theo SĐT: 0963530816; (3)-Về các vấn đề liên quan đến hồ sơ, giấy tờ các lớp:  cô Thanh –VPK theo SĐT: 0983742939.

 

TM. BCN Khoa TCDN

Trưởng khoa

 

 

 

 

PGS,TS. Bùi Văn Vần

 

Số lần đọc: 11