HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của sinh viên
Thứ sáu, 18/08/2023 - 13:35

Danh mục đề tài giới thiệu sinh viên nckh dự thi cấp khoa năm học 2023- 2024

DANH MỤC ĐỀ TÀI GIỚI THIỆU SINH VIÊN NCKH DỰ THI CẤP KHOA
NĂM HỌC 2023- 2024

STT

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Họ tên sinh viên thực hiện

Khóa/Lớp

1

Quản lý vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

PGS.TS.Vũ Văn Ninh

 

 

2

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của các công ty cổ phần niêm yết ngành năng lượng ở Việt Nam

PGS.TS.Vũ Văn Ninh

 

 

3

Phát triển bền vững và mối quan hệ với cơ cấu nguồn vốn của nhóm các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam

ThS. Hoàng Mỹ Linh

 

 

4

Mối quan hệ giữa dòng tiền và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết ở Việt Nam.

TS. Hoàng Phương Anh

 

 

5

Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng tiền doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết ở Việt Nam

TS. Hoàng Phương Anh

 

 

6

Nâng cao khả năng thanh toán của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thu Thương

 

 

7

Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thu Thương

 

 

8

Tình hình tài chính CTCP Tập Đoàn Hòa Phát.

TS. Hồ Quỳnh Anh

 

 

9

Tình hình tài chính công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài

TS. Hồ Quỳnh Anh

 

 

10

Phân tích và định giá cổ phiếu của công ty CP Tập đoàn Kido

TS. Bùi Thị Hà Linh

 

 

11

Khả năng sinh lời của các công ty Dược niêm yết trên TTCK Việt Nam

TS. Bùi Thị Hà Linh

 

 

12

Giải pháp cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực tài chính của Việt Nam.

 

PGS.TS Bùi Văn Vần

 

 

13

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam

 

PGS.TS Bùi Văn Vần

 

 

14

Tình hình tài chính của các DN dầu khí niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thu Hà

 

 

15

Lập kế hoạch tài chính cho Tổng công ty Việt Thắng

TS. Nguyễn Thu Hà

 

 

16

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của mô hình doanh nghiệp kinh doanh tuần hoàn- nghiên cứu điển hình tại Công ty CP sữa Việt Nam- Vinamilk

PGS.TS Nguyễn Thị Hà

 

 

17

Tái cấu trúc tài chính trong các DN xây dựng niêm yết ở Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Thị Hà

 

 

18

Chuyển đổi số tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

TS. Ngô Thị Kim Hoà

 

 

19

Phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

TS. Ngô Thị Kim Hoà

 

 

20

Tác động của các nhân tố tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN chế biến thuỷ sản niêm yết ở Việt Nam

TS. Ngô Thị Kim Hoà

 

 

21

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh của các DN ngành dệt may niêm yết trên TTCK Việt Nam

PGS.TS Đoàn Hương Quỳnh

 

 

22

Nâng cao năng suất chất lượng trong các DN ngành thuỷ sản niêm yết tại Việt Nam

PGS.TS Đoàn Hương Quỳnh

 

 

23

Chính sách cổ tức của các công ty CP ngành nhựa niêm yết trên TTCK ở Việt Nam

TS. Phạm Thị Vân Anh

 

 

24

Cơ cấu nguồn vốn của các công ty CP ngành nhựa niêm yết trên TTCK ở Việt Nam

TS. Phạm Thị Vân Anh

 

 

25

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên các trường ĐH kinh tế ở Việt Nam

TS. Đặng Phương Mai

 

 

26

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các DN ngành thép niêm yết trên TTCK ở Việt Nam

TS. Đặng Phương Mai

 

 

27

Impact of financial literacy on investment decisions

PGS.TS Phạm Thị Thanh Hoà

 

 

28

Ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả kinh doanh của các DN dược niêm yết

PGS.TS Phạm Thị Thanh Hoà

 

 

29

Phát triển bền vững thị trường trái phiếu DN Việt Nam

TS. Bạch Thị Thanh Hà

 

 

30

Nâng cao khả năng sinh lời công ty CP ngành xây dựng niêm yết

TS. Bạch Thị Thanh Hà

 

 

31

Ảnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các DN ngành nhựa niêm yết ở Việt Nam

TS. Phạm Minh Đức

 

 

32

Tình hình tài chính của các DN vận tải niêm yết ở Việt Nam

TS. Phạm Minh Đức

 

 

33

Hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Bảo Hiền

 

 

34

Rủi ro lãi suất của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Bảo Hiền

 

 

35

Huy động vốn của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Bảo Hiền

 

 

36

Financial Situation of Vingroup JSC

ThS Bùi Thu Hà

 

 

37

Profitability of FPT JSC

ThS Bùi Thu Hà

 

 

38

Lãi suất, tỷ suất sinh lời đòi hỏi của thị trường và tăng trưởng kinh tế

TS. Nguyễn Trường Giang

 

 

39

Ước lượng phần bù rủi ro thanh khoản tại thị trường Việt Nam

TS. Nguyễn Trường Giang

 

 

40

Tác động của chính sách huy động vốn đến khả năng sinh lời của các DN ngành thực phẩm đồ uống niêm yết tại Việt Nam

TS. Trần Thanh Thu

 

 

41

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính của DN ngành may mặc niêm yết tại Việt Nam

TS. Trần Thanh Thu

 

 

42

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các Doanh nghiệp ngành X niêm yết tại Việt Nam

PGS.TS. Nghiêm Thị Thà

 

 

43

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam

PGS.TS. Nghiêm Thị Thà

 

 

44

Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn của các doanh nghiệp Viễn thông niêm yết ở Việt Nam.

TS Phạm Thị Quyên

 

 

45

Phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Sữa niêm yết ở Việt Nam.

TS Phạm Thị Quyên

 

 

46

Phát triển công nghiệp bền vững tại địa phương- Nghiên cứu điển hình tại tỉnh X

TS. Nguyễn Thị Thanh

 

 

47

Phân tích tình hình sử dụng vốn các doanh nghiệp Bảo hiểm niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thanh

(Đã có nhóm sv HD)

 

48

Khả năng sinh lời các công ty chứng khoán niêm yết ở Việt Nam

TS. Hồ Thị Thu Hương

 

 

49

Các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả sử dụng vốn các doanh nghiệp dệt may niêm yết ở Việt Nam

TS. Hồ Thị Thu Hương

 

 

50

Tình hình tài chính Tập đoàn Vingroup

TS. Trần Đức Trung

 

 

51

Phát triển thị trường cho thuê tài chính tại Việt Nam

TS. Trần Đức Trung

Nguyễn Thanh Hằng

Nguyễn Minh Thư

Đoàn Hương Giang

Đỗ Thị Như Quỳnh

Bùi Vân Anh

CQ59/09.02

CQ59/09.02

CQ59/09.04

CQ59/09.02

CQ59/09.03

52

Phát triển dịch vụ ngân hàng xanh của các NHTM nhà nước tại Việt Nam

 

TS. Hoàng Thị Thu Hường

 

 

53

Phân tích tình hình sử dụng vốn của các công ty chứng khoán niêm yết tại Việt Nam

TS. Hoàng Thị Thu Hường

 

 

54

Phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp ngành vận tải và kho bãi niêm yết tại VIệt Nam

TS. Đào Hồng Nhung

Hoàng Minh Thuý

Hoàng Hương Thảo

Vũ Thị Phương Thảo

 Nguyễn Thị Kim Chi

 Lê Thu Trang

CQ59/09.03CLC

CQ59/09.04 CLC

CQ59/ 09.03CLC

CQ59/09.04CLC

CQ59/09.04CLC

55

Ownership structure and firm performance: Evidence from listed firm in the Vietnam stock exchange

TS. Đào Hồng Nhung

 Vũ Thị Thu Thảo

 Trần Nguyệt Hà

 Trần Bảo Ngọc

  Phạm Ngọc Linh

  Đào Thị Thu

CQ59/09.04CLC

CQ59/09.04CLC

CQ59/09.04CLC

CQ59/09.03CLC

CQ59/09.01CLC

56

Nâng cao khả năng thanh toán các DN ngành thép niêm yết ở Việt Nam

TS. Bạch Thị Thu Hường

 

 

57

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam

TS. Bạch Thị Thu Hường

 

 

58

Tác động của chính sách cổ tức đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

Ths. Nguyễn Thành Đạt

 

 

59

Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến chính sách cổ tức của DN ngànhh thép niêm yết trên TTCK Việt Nam

TS. Nguyễn Hữu Tân

 

 

60

Mối quan hệ giữa khả năng gian lận BCTC và lợi nhuận từ cổ phiếu của công ty sản xuất niêm yết trên TTCK Việt Nam

TS. Nguyễn Hữu Tân

 

 

61

Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lên tăng trưởng kinh tế

TS. Vũ Đức Kiên

 

 

62

Determinants of dividend policy - Evidence from listed companies in Vietnam

TS. Vũ Đức  Kiên

Trần Hoà An 

Đinh Thanh Dương 

Đỗ Thị Ngọc Hân

Nguyễn Thị Hà Phương  

Nguyễn Đỗ Diệu Huyền 

CQ59/09.03CLC

CQ59/09.03CLC

CQ59/09.03CLC

CQ59/09.04CLC

CQ59/09.03CLC

63

Ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bán lẻ niêm yết tại Việt Nam

Ths. Lê Hải Anh

 

 

64

Phân tích khả năng sinh lời của các công ty Lữ hành niêm yết tại Việt Nam

Ths. Trần Minh Giang

 

 

65

Nhân tố ảnh hưởng tới việc vận dụng các phương pháp thẩm định giá bất động sản ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

 

 

66

Giải pháp tài chính thúc đẩy thị trường đất đai ở Việt Nam phát triển bền vững

PGS.TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

 

 

67

Thị trường nhà ở Thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

TS. Trần Thị Thanh Hà

 

 

68

Quản lý nhà nước về xây dựng đô thị tại Hà Nội

TS. Trần Thị Thanh Hà

 

 

69

Thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp thu nhập tại các DN thẩm định giá ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp.

TS. Vũ Thị Lan Nhung

 

 

70

Giải pháp phát triển thị trường bất động sản Việt Nam.

TS. Vũ Thị Lan Nhung

 

 

71

Chính sách thu đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam

TS. Vương Minh Phương

 

 

72

Chính sách tài chính nhà ở trên thị trường bất động sản  thành phố Hà Nội

TS. Vương Minh Phương

 

 

73

Giải pháp phát triển thị trường bất động sản xanh ở Việt Nam

TS. Lâm Thị Thanh Huyền

 

 

74

Ứng dụng công nghệ trong hoạt động thẩm định giá ở Việt Nam hiện nay.

TS. Lâm Thị Thanh Huyền

 

 

75

Hoàn thiện quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần ở VN

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

 

76

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thẩm định giá bất động sản ở Việt Nam

Ths. Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Ghi chú: Ngoài các đề tài gợi ý nêu trên, Sinh viên/Nhóm sinh viên có thể tự xác định đề tài nghiên cứu và chủ động đăng ký dự thi cấp Khoa.

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

TRƯỞNG KHOA

 

PGS.,TS VŨ VĂN NINH

Số lần đọc: 34
Trang 1/3