HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của sinh viên
Thứ tư, 17/08/2022 - 22:46

DANH MỤC ĐỀ TÀI GIỚI THIỆU SINH VIÊN NCKH DỰ THI CẤP KHOA NĂM HỌC 2022- 2023

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

----------------------***----------------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI GIỚI THIỆU SINH VIÊN NCKH DỰ THI CẤP KHOA

NĂM HỌC 2022- 2023

STT

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Họ tên sinh viên thực hiện (nếu có)

Khóa/Lớp

1

Huy động vốn trái phiếu doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam

TS. Bạch Thị Thanh Hà

 

 

2

Nâng cao khả năng thanh toán của doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam

TS. Bạch Thị Thanh Hà

 

 

3

 Nâng cao khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng ở Việt Nam

TS. Bạch Thị Thanh Hà

 

 

4

Cơ cấu nguồn vốn của DNNN Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Thị Hà

1.Nguyễn Trường Giang

2.Hồ Phương Linh

3.Đỗ Phương Linh

4.Bùi Nhật Hoàng

5.Lê Hoàng Phi

CQ57.11.02CL

CQ57.11.02CL

CQ57.11.02CL

CQ57.11.01CL

CQ57.11.01CL

5

Phân phối lợi nhuận của DNNN Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Thị Hà

 

 

6

Kiểm soát tài chính DNNN Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Thị Hà

 

 

7

Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid 19- Thực trạng và giải pháp

PGS.TS. Bùi Văn Vần

 

 

8

Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

PGS.TS. Bùi Văn Vần

 

 

9

Tình hình tài chính của các doanh nghiệp ngành dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

TS. Ngô Thị Kim Hòa

1.Nguyễn Tài Vũ

2.Đỗ Duy Hiếu

3.Hoàng Trung Hưng

4.Tạ Linh Trang

5.Nguyễn Thị Ngọc Diện

CQ57/11.05CL

10

Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp ngành thép niêm yết ở Việt Nam

TS. Ngô Thị Kim Hòa

 

 

11

The impact of capital structure on financial performance: evidence from listed food processing companies in Vietnam

TS. Ngô Thị Kim Hòa

 

 

12

Đánh giá tình hình tài chính của CTCP tập đoàn thuỷ sản Minh Phú

TS. Nguyễn Thu Hà

1. Hà Mỹ Giang

2. Nguyễn Hà Phương

3. Hoàng Huyền Thanh

4. Hoàng Quỳnh Giao

5. Nguyễn Phương Thảo

CQ58/11.06.CL

CQ58/11.06.CL

CQ58/11.06.CL

CQ58/11.06.CL

CQ58/11.06.CL

 

13

 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các doanh  nghiệp ngành Thép niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thu Hà

1. Nguyễn Khánh Trà

2. Nguyễn Hồng Ngọc

3. Đỗ Minh Phương

4. Nguyễn huy Quốc Anh

CQ58/11.06.CL

CQ58/11.06.CL

CQ58/11.06.CL

CQ58/11.05.CL

14

Chính sách cổ tức của các DN dệt may niêm yết trên TTCK Việt Nam

TS. Nguyễn Thu Hà

 

 

15

Tình hình tài chính tại các công ty ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

TS.Nguyễn Thu Thương

 

 

16

 Quản trị vốn lưu động tại các công ty ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

TS.Nguyễn Thu Thương

 

 

17

Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của nhóm các doanh nghiệp Thương mại điện tử ở Việt Nam

ThS. Hoàng Mỹ Linh

 

 

18

Đánh giá ảnh hưởng của đại dịch covid đến tình hình tài chính của Vietnam Airlines

TS. Bùi Thị Hà Linh

 

CQ58/11.05CL

19

Khả năng thanh toán của các công ty thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

TS. Bùi Thị Hà Linh

 

CQ58/ 11.05CL

20

Ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hòa

 

 

21

Ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hòa

 

 

22

Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chất lượng kiểm toán ở Việt Nam

TS. Nguyễn Trường Giang

Quách Đình Nghiên

CQ58/11.02CL

23

Khảo sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Fintech tại Việt Nam

TS. Nguyễn Trường Giang

 

 

24

Phân tích tính thanh khoản của cổ phiếu và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp ở Việt Nam

TS. Nguyễn Trường Giang

 

 

25

Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên TTCK ở Việt Nam

TS. Đặng Phương Mai

 

 

26

Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu tại các doanh nghiệp ngành bất động sản ở Việt Nam

TS. Đặng Phương Mai

 

 

27

Tăng trưởng bền vững của các CTCP ngành sữa ở Việt Nam

TS. Phạm Thị Vân Anh

 

 

28

Năng lực cạnh tranh của các CTCP ngành nhựa ở Việt Nam

TS. Phạm Thị Vân Anh

 

 

29

Cơ hội và thách thức từ Fintech tới hệ thống ngân hàng thương mại trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

TS. Hoàng Phương Anh

Lê Hương Trà

Phạm Thu Huyền

Lê Hoàng Hiệp

Tạ Thị Diệu Loan

Nguyễn Lê Mỹ Dung

CQ57/11.06CL

CQ57/11.06CL

CQ57/11.06CL

CQ57/11.06CL

CQ57/11.06CL

30

Môi trường kinh doanh vĩ mô của các doanh nghiệp ngành thương mại điện tử tại Việt Nam

TS. Hoàng Phương Anh

 

 

31

Đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Sài gòn ( SAB) sau hoạt động mua bán sáp nhập

TS. Hồ Quỳnh Anh

 

 

32

 Huy động vốn từ phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp Bất động sản Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

TS. Hồ Quỳnh Anh

Nguyễn Đức Minh

Phạm Phương Anh

CQ58/11.07CL

CQ58/11.08CL

33

Digital transformation situation in commercial banks in Vietnam (Thực trạng chuyển đổi số tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam)

 

 

TS. Trần Thanh Thu

Trần Tố Nguyên

Lê Huyền Cơ

Nguyễn Bùi Thuỳ Dương

Dương Hoàng Mai Linh

Lê Thị Quỳnh Trang

CQ59/11.03CL

CQ59/11.03CL

CQ59/11.03CL

CQ59/11.03CL

CQ59/11.03CL

34

Giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam

 

TS. Trần Thanh Thu

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

Đỗ Trần Quỳnh Anh

Vũ Phương Ngọc

Phạm Ngân Hà

Bùi Nguyệt Phương Anh

CQ59/11.04CL

CQ59/11.04CL

CQ59/11.04CL

CQ59/11.04CL

CQ59/11.04CL

35

Dòng tiền của Tập đoàn Mai Linh trong giai đoạn khủng hoảng- Thực trạng và kinh nghiệm xử lý khủng hoảng.

PGS.TS.Vũ Văn Ninh

 

 

36

Nghiên cứu tình hình tài chính của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

PGS.TS.Vũ Văn Ninh

 

 

37

Nâng cao năng suất chất lượng của các DN xây dựng niêm yết trên TTCK Việt Nam

PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh

 

 

38

Xây dựng nhóm chỉ tiêu cảnh báo rủi ro tài chính cho các DN ngành xây dựng Việt Nam

PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh

 

 

39

Rủi ro tài chính của các công ty chứng khoán niêm yết ở Việt Nam

TS. Phạm Minh Đức

 

 

40

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

ThS. Bùi Thu Hà

 

 

41

Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định dự án đầu tư bất động sản ở Việt Nam

TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

 

 

42

Thẩm định giá máy thiết bị ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

 

 

43

Định giá tài sản trí tuệ ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

TS. Trần Thị Thanh Hà

 

 

44

Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

TS. Trần Thị Thanh Hà

 

 

45

Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro phá sản của các doanh nghiệp kinh doanh BĐS niêm yết ở Việt Nam

TS. Lâm Thị Thanh Huyền

 

 

46

Thẩm định giá trị thương hiệu của công ty X

TS. Lâm Thị Thanh Huyền

 

 

47

Phát triển thị trường Bất động sản bền vững ở Việt Nam

TS. Vương Minh Phương

 

 

48

Quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.

TS. Vương Minh Phương

 

 

49

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội

TS. Vũ Thị Lan Nhung

 

 

50

Thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp thu nhập tại các DN thẩm định giá ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp.

TS. Vũ Thị Lan Nhung

 

 

51

Phương pháp tài sản trong thẩm định giá DN cổ phần hóa ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

 

52

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả và tăng trưởng của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

PGS.TS. Nghiêm Thị Thà

 

 

53

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán của các doanh nghiệp viễn thông niêm yết tại Việt Nam

PGS.TS. Nghiêm Thị Thà

 

 

54

Phân tích tình hình sinh lời và tăng trưởng các DN Dược phẩm niêm yết ở Việt Nam (có thể lựa chọn DN ngành khác)

TS Phạm Thị Quyên

 

 

55

Phân tích hiệu quả kinh doanh Tập đoàn X (Lựa chọn 1 tập đoàn có số liệu công khai)

TS Phạm Thị Quyên

 

 

56

Phát triển thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà nội - Thực trạng và giải pháp.

TS Nguyễn Thị Thanh

 

 

57

Phân tích rủi ro tài chính các doanh nghiệp Thép (hoặc DN ngành ….) niêm yết ở Việt Nam.

TS Nguyễn Thị Thanh

 

 

58

Tác động nhân tố lãi suất đến ngành bất động sản ở Việt Nam

TS Hồ Thị Thu Hương

 

 

59

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn các doanh nghiệp ngành du lịch niêm yết ở Việt Nam

TS Hồ Thị Thu Hương

 

 

60

Phân tích dòng tiền tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

TS Trần Đức Trung

 

 

61

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam hậu Covid -19

TS Trần Đức Trung

 

 

62

Phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp may mặc niêm yết ở Việt Nam

TS Hoàng Thị Thu Hường

 

 

63

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty chứng khoán niêm yết ở Việt Nam

TS Hoàng Thị Thu Hường

 

 

64

Phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp niêm yết ngành thực phẩm đồ uống ở Việt Nam

TS Đào Hồng Nhung

 

 

 

65

Phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp niêm yết ngành khai khoáng và khoáng chất phi kim ở Việt Nam

TS Đào Hồng Nhung

 

 

 

66

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp các công ty cổ phần niêm yết ngành xây dựng ở Việt Nam

TS Bạch Thị Thu Hường

 

 

67

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của các doanh nghiệp ngành thủy sản niêm yết ở Việt Nam

TS Bạch Thị Thu Hường

 

 

68

Nghiên cứu ảnh hưởng của lạm phát tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thép niêm yết tại Việt nam

Ths Nguyễn Thành Đạt

 

 

69

Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành cà phê Việt Nam

TS Nguyễn Hữu Tân

 

 

70

Nghiên cứu nhân ảnh hưởng chính sách tín dụng thương mại các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt Nam

TS Nguyễn Hữu Tân

 

 

71

Các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Ths Lê Hải Anh

 

 

 

                                                                                      Trưởng khoa

 

 

 

 

                                                                                         PGS.,TS. Vũ Văn Ninh

Số lần đọc: 135