HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của sinh viên
Thứ ba, 09/01/2018 - 21:40

DANH MỤC CÔNG TRÌNH SINH VIÊN NCKH DỰ THI CẤP KHOA NĂM HỌC 2017- 2018

                   HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

      ------------------***------------------

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH SINH VIÊN NCKH DỰ THI CẤP KHOA NĂM HỌC 2017- 2018

 

TT

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

Lớp

 1.  

Tác động của khoa học công nghệ đến chi phí của các DN kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Việt Nam- Nghiên cứu điển hình tại công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist

TS. Mai Khánh Vân

Hoàng Anh Đức

Đỗ Ngân Giang

Nguyễn T Thanh Bình

53/11.14

53/11.14

53/11.14

 1.  

Tác động của khoa học công nghệ đến doanh thu của các DN kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Việt Nam- Nghiên cứu điển hình tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl

TS. Mai Khánh Vân

Hoàng T Diệu Linh

Nguyễn T Thanh Phương

Nguyễn Đắc Lộc

52/11.17

52/11.17

53/22.01

 1.  

Tác động của các nhân tố đến hiệu suất sử dụng vốn lưu động của DN thương mại quy mô nhỏ và vừa

PGS,TS.Nguyễn T Hà

Nguyễn T Huyền

Thân Đức Thắng

Nguyễn Tuấn Dũng

Nguyễn Hà My

Hoàng Hồng Hạnh

52/11.07

52/11.07

52/11.14

52/11.14

54/11CL02

 1.  

Tác động của các nhân tố đến hiệu suất sử dụng vốn cố định của DN công nghiệp niêm yết ở Việt Nam

PGS,TS.Nguyễn T Hà

Nguyễn T Kiều Anh

Nguyễn Thùy Dung

Phạm T Kim Liên

Nguyễn Đức Minh

52/11.02

52/11.02

52/11.02

54/11CL.02

 1.  

Nghiên cứu dòng tiền của các công ty thực phẩm niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.

ThS. Bùi Hà Linh

Lê T Mỹ Quỳnh

Nguyễn Cẩm Tú

Bùi Minh Trang

52/11.07

53/11.17

54/11CL.02

 1.  

Vận dụng mô hình kinh tế lượng xem xét mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời của các DN sản xuất thực phẩm, đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán VN

ThS. Ngô T Kim Hòa

Tạ Hà Linh

Trần T Thu Hà

Bạch Ngọc Phương

53/11.18

53/11.17

54/11CL.01

 1.  

Ứng dụng mô hình kinh tế lượng nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

TS. Phạm T Thanh Hòa

Nguyễn Anh Quốc

Nguyễn Phương Chinh

Nguyễn Linh Chi

Hà Thùy Linh

53/11.09

53/11.05

54/11 CL.01

54/11 CL.01

 1.  

Rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Dệt May ở Việt Nam

TS. Đặng Phương Mai

Bùi Thu Thảo

Nguyễn Thùy Dương

Chu Phạm Hương Quỳnh

53/11.12

53/11.12

53/11.11

 1.  

Mua bán, sáp nhập trong lĩnh vực bán lẻ ở Việt Nam

TS. Đặng Phương Mai

Lê T Thu Trang

Vũ T Nguyệt Quế

52/11.16

54/11.04

 1.  

Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các DNNVV ở Việt Nam

TS.Phạm TVân Anh

Nguyễn T Hải Yến

Trần T Mỹ Linh

Lê Tú Anh

Nguyễn Bảo Anh

53/11.04

54/11 CL.01

54/11 CL.01

54/11 CL.01

 1.  

Nâng cao khả năng sinh lời của các DNNVV ở Việt Nam

TS.Phạm T Vân Anh

Nguyễn Phan Khánh Linh

Võ Hương Dung

Nguyễn Lê Quỳnh Trang

Hoàng Phương Lan

54/11 CL.01

54/11CL.02

54/11 CL.01

54/11 CL.01

 1.  

Tác động của yếu tố sở hữu tới cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết tại Việt Nam

TS. Trần Thanh Thu

Đàm Nguyệt Phương Thảo;Phùng T Thanh Trà

Đỗ T Phương Linh

Tô Kim Cương

52/11.01

52/11.01

52/11.01

52/11.01

 1.  

Tái cơ cấu DN nhà nước- Thực trạng và giải pháp

PGS,TS Vũ Văn Ninh

Đỗ T Ngọc Ngà

Dương Thảo Trang

Nguyễn Minh Anh

53/11.14

53/11.14

54/11CL.01

 1.  

Nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam

PGS,TS Vũ Văn Ninh

Trần Phạm Ngọc Huyền

Lê Thanh Huyền

52/11.07

53/11.08

 1.  

Khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam và bài toán huy động vốn

ThS. Bùi Thu Hà

Vũ T Nguyệt Quế

 

54/11.04

 1.  

Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các DN vừa và nhỏ trên Thị trườngchứng khoánViệt Nam giai đoạn 2017 - 2020.

TS.Trần Thanh Thu

Nguyễn Hà Anh

 

54/11.02

 1.  

Nâng cao khả năng thanh toán của các DNXD niêm yết ở Việt Nam

PGS,TS.Đoàn Hương Quỳnh

Đỗ Thu Giang

53/11.13

 1.  

Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

PGS,TS. Bùi Văn Vần

Trần Văn Thiện

Vũ Duy Hải

Nguyễn Tuấn Cường

53/11.05

53/11.05

53/11.06

 1.  

Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính, rủi ro tài chính và giá trị doanh nghiệp tại các công ty CP xây dựng niêm yết VN

TS. Diêm T Thanh Hải

Nguyễn Quỳnh Anh

Nguyễn T Thanh Hà

53/11.15

53/11.15

 1.  

Nâng cao khả năng thanh toán của các công ty xây dựng niêm yết ở Việt Nam

NCS. Hoàng Phương Anh

Nguyễn Trà My

Trần Diệu Hương

Trịnh Khánh Linh

Lê Minh Ngân Hồng

54/11CL.01

54/11CL.01

54/11CL.02

54/11CL.01

 1.  

Vốn bằng tiền của các công ty xây dựng niêm yết ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

ThS. Phạm Minh Đức

Nguyễn Diệp Linh

Nguyễn Thủy Tiên

Kiều Huệ Anh

Nguyễn Quỳnh Anh

54/11CL.01

54/11CL.01

54/11CL.01

54/11CL.01

 1.  

Hàng tồn kho của các doanh nghiệp ngành thép ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Ths.Nguyễn Thu Thương

Trần Diệu Ngân

Lưu Hải Yến

Bùi Phạm Nguyệt Minh

Trần T Hương Xuân

54/11CL.01

54/11CL.01

54/11CL.01

54/11CL.01

 1.  

Hiệu quả kinh doanh của các DN nông nghiệp tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Tuấn Dương; TS.Trần Thanh Thu

Trần T Minh Tâm

Đỗ T Phương Thủy

Nguyễn Thanh Hằng

52/11.15

52/11.15

52/11.16

 1.  

Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết ngành dệt may trong điều kiện cách mạng công nghệ 4.0

TS. Bạch T Thanh Hà

Phạm Phương Linh

Nguyễn Minh Sơn

Nguyễn T Hương

53/11.16

53/11.16

53/11.16

 1.  

Định hướng xây dựng Tiêu chuẩn thẩm định giá DN ở Việt Nam hiện nay.

TS.Nguyễn Minh Hoàng

 

Khổng Mạnh Hiền

Đỗ T Hương Quỳnh

54/11.06

54/11.06

 1.  

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội- Thực trạng và giải pháp.

TS.Nguyễn Hồ Phi Hà

Hà Nhật Giang

Trần Ngọc Mai

53/11.04

53/11.04

 1.  

Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị DNNVV ở Việt Nam.

TS.Nguyễn Hồ Phi Hà

Phan T Vân

Nguyễn T Luyến

Cao Thị Lan

52/16.01

53/16.02

53/16.02

 1.  

Giải pháp huy động vốn để phát triển Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam.

ThS. Vũ T Lan Nhung

 

Nguyễn T Hường

Nguyễn T Phương Anh

Nguyễn Thu Huyền

53/16.01

53/16.01

53/16.01

 1.  

Phương pháp chiết khấu dòng tiền trong thẩm định giá trị DN ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp.

ThS. Lâm T Thanh Huyền

 

Phạm Hải Nam

Nguyễn Hoàng Việt

Lê Anh Vũ

52/16.02

52/16.02

52/16.02

 1.  

Giải pháp phát triển Thị trường bất động sản xanh tại Việt Nam.

ThS. Lâm T Thanh Huyền

Hoàng T Kim Chi

Trần Thanh Ngọc

Phạm Ngọc Lan

52/16.01

52/16.01

52/16.02

 1.  

Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của nhóm các DNxây dựng: TCT Xây dựng HN-TCT CP Xuất nhập khẩu XD VN- Công ty CP đầu tư & Xây dựng Thành Nam

PGS,TS. Nghiêm T Thà

Hoàng Mỹ Linh

Quách Tố Uyên

Lê Mỹ Dung

53/11.18

53/11.04

52/11.09

 1.  

Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu suất sử dụng vốn và khả năng sinh lời của các DN ngành Dệt may ở Việt Nam

Th.S. Vũ Đức Kiên

Trần T Mến

Phạm Thúy Hằng

53/11.04

53/11.15

 1.  

Rủi ro tài chính của các doanh nghiệp  xi măng Việt Nam

TS.Trần Đức Trung

Đào Duy Đức Cường

Bế Thảo Vy

53/11.02

52/11.04

 1.  

Giải pháp thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển bền vững.

ThS. Nguyễn Hữu Tân

Trần Minh Anh

Lê Việt Sơn

Vũ Thủy Tiên

54/11.04

54/11CL.01

54/11CL.01

 1.  

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

ThS. Nguyễn Thành Đạt

Đào Minh Thúy

Tô Hương Trà

Lê Xuân Dương

53/11.07

53/11.08

53/11.10

 1.  

Phân tích chính sách tiền tệ ở VN trong giai đoạn hiện nay

 

TS. Hồ T Thu Hương

Vũ Đức Hải

Phạm Mai Hương

Hoàng Thùy Dương

Nguyễn Đức Duy

Lê Thành Nam

54/11CL.02

54/11CL.02

54/11CL.02

54/11CL.02

54/11CL.02

 1.  

Phân tích nhân tố tác động đến hiệu suất sử dụng vốn và khả năng sinh lời của các DN ngành XD ở VN

TS. Nguyễn T Thanh

Bùi Thùy Linh

Nguyễn T Duyên

Nguyễn T Thu Uyên

53/11.12

53/11.17

53/11.12

 1.  

Nghiên cứu tác động của cơ cấu nguồn vốn đến rủi ro tài chính tại các công ty niêm yết ngành Xi măng ở Việt Nam

Th.S. Phạm Minh Đức

 

Lê Đức Anh

Vũ Thị Ngọc

Đỗ Thị Bích Ngọc

54/11.14

53/11.03

53/11.17

 1.  

Giám sát tài chính tại các DNNN và DN có vốn nhà nước ngành dược phẩm - Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn T Thanh

Trịnh Phương Thanh

Hoàng Tố Uyên

54/11.04

54/11.04

 1.  

Rủi ro trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng TMCP ở Việt Nam.

TS.Hồ T Thu Hương

Trịnh T Thu Phương

Nguyễn T Nhật Hoa

Trương Hoàng Đạo

Đoàn T Hương Giang

53/11.13

53/11.13

54/11CL.01

54/11CL.01

 1.  

Lao động và việc làm ở Việt Nam hiện nay

PGS,TS. Vũ T Vinh

Phan Vũ Khánh Ly

54/11.01

 

TM/ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA TCDN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

PGS.TS.Bùi Văn Vần

 

Số lần đọc: 6