HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ ba, 04/07/2017 - 19:36

Tiến sĩ Vũ Đức Kiên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Vũ Đức Kiên                                                            

Ngày sinh: 23/01/1992                                                               

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                                             

Chức vụ công tác hiện nay: Giảng viên                                      

Đơn vị công tác: Bộ môn Phân tích Tài chính, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

Điện thoại liên hệ: 0945098686

Email: vuduckien231@gmail.com

                                                                    

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Đại học

2010 - 2014

Học viện Tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Thạc sĩ

2015 - 2016

University of Salford, Vương Quốc Anh

Accounting and Finance

Tiến sĩ

2019 - 2022

Kyushu University, Nhật Bản

Financial and Business Economics

Chứng chỉ nghề nghiệp

2019

CFA Institute, Hoa Kỳ

Passed CFA level 2 (top 10% thế giới)

2. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng: Anh                             Mức độ thành thạo: Thành thạo

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

Tháng 6/2016 - 1/2017

Công ty cổ phần GTNFoods, số 92 Võ Thị Sáu, Hà Nội

Chuyên viên Tài chính

Tháng 10/2019 - 9/2022

Graduate school of Economics, Kyushu University, Japan

Teaching assistant and Research assistant

Tháng 6/2018 - nay

IDA Coaching Center, Hà Nội

CFA Tutor

Tháng 6/2017 - nay

Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Hà Nội

Giảng viên bộ môn Phân tích Tài chính, Khoa Tài chính doanh nghiệp

Tháng 12/2022 – nay

Dự án liên kết đào tạo quốc tế giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Toulon (CH Pháp), số 18, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Giảng viên Phân tích Tài chính doanh nghiệp

Tháng 02/2023 – nay

Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Giảng viên thỉnh giảng

Tháng 04/2023 - nay

Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính

Phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp trong xây dựng dự án Luật thay thế Luật 69/2014/QH13

Tháng 08/2023 - nay

Trường Đại học Phenikaa

Giảng viên thỉnh giảng

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Xếp loại

Cấp quản lý

Năm hoàn thành

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

Trong Học viện

1

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tăng trưởng của các doanh nghiệp sản xuất gốm xây dựng

Xuất sắc

Học viện

2017

Tham gia

2

Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các công ty cổ phần niêm yết ngành Xi măng ở Việt Nam

Xuất sắc

Học  viện

2017

Tham gia

3

Cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2018

Tham gia

4

Phân tích khả năng sinh lời và tăng trưởng của các công ty cổ

phần xi măng Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2018

Tham gia

5

Giám sát tài chính các doanh nghiệp ngành Dệt may ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Xuất sắc

Học viện

2018

Tham gia

6

Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn Business, Technology and Finance (Kinh doanh, Công nghệ và Tài chính)

Xuất sắc

Học viện

2019

Đồng chủ nhiệm

7

Xây dựng nội dung, quy trình kiến tập, thực tập cho sinh viên chất lượng cao chuyên ngành Phân tích tài chính

Xuất sắc

Khoa

2019

Tham gia

8

Phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Xuất sắc

Học viện

2021

Đồng chủ nhiệm

 

Ngoài Học viện

1

Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính trong giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam

Giỏi

Bộ Tài chính

2019

Tham gia

2

Xây dựng các chỉ tiêu giám sát tài chính đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện để chuyển sang công ty cổ phần

Giỏi

Bộ Tài chính

2023

Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành 

STT

Tên bài

Tên tạp chí

Tập, số

Trang

Số tác giả

1

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 184 (11/2018)

57 - 59

1

2

Leverage and Bankruptcy Risk - Evidence from Maturity Structure of Debt: An Empirical Study from Vietnam

Journal of Asian Finance, Economics and Business

(ESCI - ISI)

Vol 9 No 1 (01/2022)

0133–0142

2

3

Stock listing, share issues and firm performance: Evidence from Vietnam

The Keizai Ronkyu

Vol 171/172 (03/2022)

75-91

1

4

A review of privatization

The Keizai Ronkyu

Vol 173 (07/2022)

73-82

1

5

Kinh nghiệm sử dụng chỉ tiêu giám sát tài chính đơn vị sự nghiệp công lập từ một số nước trên thế giới

Tạp chí Tài chính

Kỳ 2 (08/2022)

24-27

3

6

How Does Firm Location Affect Cash Holdings?

VNU Journal of Economics and Business

Vol 2, No. 6 (12/2022)

95-103

1

7

Chuyển đổi số, chuyển đổi tài chính và chân dung của giám đốc tài chính trong kỷ nguyên số

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 234 (01/2023)

55-59

4

8

Kinh nghiệm cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của các quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Số 235 (02/2023)

92-96

2

9

Basel III in bank risk management - A case study of Barclays bank

Research Journal of finance & accounting

No. 03 (06/2023)

66-72

2

3. Sách đã xuất bản  

STT

Tên sách

Trách nhiệm

NXB/

Năm XB

1

Bài tập Phân tích kinh tế

Tham gia

NXB Tài chính/2017

2

Giáo trình Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

Tham gia

NXB Tài chính/2019

3

Giáo trình Lý thuyết Phân tích Tài chính

Tham gia

NXB Tài chính/2019

4

Giáo trình Phân tích Tài chính tổ chức tín dụng

Tham gia

NXB Tài chính/2019

5

Giáo trình Group Finance Analysis

Tham gia

NXB Tài chính/2019

6

Sách chuyên khảo: Strategic Financial Analysis and Valuation – Exercises and Assignments

Tham gia

NXB Tài chính/2022

7

Phân tích hoạt động Tài chính doanh nghiệp Lý thuyết - Vận dụng

Tham gia

NXB Tài chính/2022

8

Bài giảng gốc: Business, Technology and Finance 2

Đồng chủ biên

NXB Tài chính/2023

9

Sách dịch: Financial analysis of credit institutions

Tham gia

NXB Tài chính/2023

10

Sách dịch: Giáo trình Phân tích kinh tế

Tham gia

NXB Tài chính/2023

11

Sách dịch: Giáo trình Lý thuyết phân tích

Tham gia

NXB Tài chính/2023

4. Hội thảo khoa học

STT

Tên bài báo khoa học

Tên kỷ yếu

Năm công bố

Trang

1

Trao đổi về sử dụng kinh tế lượng trong phân tích Kinh tế - Tài chính

Giảng dạy và ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong lĩnh vực Kinh tế Tài chính

2017

19 - 27

2

Governments’ policies to support capital mobilization of startups - Lessons from countries in the world

Hội thảo Khoa học Quốc tế - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (ICYREB 2018)

 

2018

139 - 143

3

Comparison of the performance of state-controlled and private-controlled enterprises - Evidence from the electricity industry in Vietnam

International conference 2018: The sustainable economic development and business management in the context of globalization (SEDBM 2018)

2018

227 - 234

4

Privatization, Listing, and Firm Performance: Evidence from Vietnam

The Finance Camp 2021 of Japan Finance Association, Japan

2021

 

5

Privatization, Listing, and Firm Performance: Evidence from Vietnam

The NFA 29th Annual meeting of Nippon Finance Association, Japan

2021

 

6

Control Rights Transfer or Stock Listing: Which Matters in Privatization?

The 2021 FMA Annual meeting, US

2021

 

7

Geographical effect on dividend policy - Evidence from Vietnamese companies

International conference for young researchers in economics & business 2020 (ICYREB 2020)

2021

1217 -1225

8

Banking sector and economic growth – which hypothesis is verified in Vietnam?

The fourth international conference on Sustainable economic development and business management

In the context of globalization (SEDBM 2021)

2021

3-16

9

Control Rights Transfer or Stock Listing: Which Matters in Privatization?

The Third Workshop on Interdisciplinary Sciences (2021), Japan

2021

 

10

How Does Firm Location Affect Cash Holdings?

International conference for young researchers in economics & business 2020 (ICYREB 2022)

2022

853

11

Fixed Assets and Capital Structure: Evidence from Listed Companies in Vietnam (Forthcoming)

The Fourth International Conference on Research in Management & Technovation (ICRMAT 2023)

2023

 

5. Hướng dẫn CHV, NCS và NCKH   

STT

Tên sinh viên

Trách nhiệm

HD1

HD2

1

Trần Thị Mến; Phạm Thuý Hằng

x

 

2

Lê Đức Anh; Thái Lương Quỳnh Trang

x

 

 

Số lần đọc: 3532