HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ ba, 04/07/2017 - 16:9

Tiến sĩ Bạch Thị Thu Hường

A. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Bạch Thị Thu Hường

Năm sinh: 1990

Học vị: Tiến sĩ

Ngạch viên chức: Giảng viên chính

Chức vụ: Giảng viên

Danh hiệu:

Điện thoại: 0973502089

Email: Bachthuhuong2159@gmail.com

B.  QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ năm 2008 đến năm 2012: Cử nhân kinh tế, Học viện Tài chính

Từ năm 2013 đến năm 2015: Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính

C. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2013 đến nay: Giảng viên Học viện Tài chính

D. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Đã tham gia giảng dạy các khóa chính quy, liên thông, bằng 2,.. trong Học viện Tài chính và các cơ sở liên kết của Học viện Tài chính

E. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu Lĩnh vực ứng dụng

Xếp loại

Cấp quản lý

Năm hoàn thành

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các trường Đại học công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Xuất sắc

Cấp Học viện/ Trường

2013

Tham gia

2

Hoàn thiện phương pháp dự báo trong Phân tích tài chính doanh nghiệp

Xuất sắc

Cấp Học viện/ Trường

2013

Tham gia

3

Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn FPT

Xuất sắc

Cấp Học viện/ Trường

2014

Tham gia

4

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại

Xuất sắc

Cấp Học viện/ Trường

2014

 

Tham gia

5

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu

Xuất sắc

Cấp Học viện/ Trường

2014

 

Tham gia

6

Phân tích tình hình tăng trưởng của các DN có vốn Nhà nước ở Việt Nam

Xuất sắc

Cấp Học viện/ Trường

2015

Tham gia

7

Hoàn thiện công tác phân tích tài chính trong các CTCP Thủy sản ở Việt Nam

Xuất sắc

Cấp Học viện/ Trường

2015

Tham gia

8

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Giỏi

Cấp Học viện/ Trường

2015

Tham gia

9

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp trong thẩm định cho vay tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Xuất sắc

Cấp Học viện/ Trường

2015

Tham gia

10

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của Tập đoàn tài chính ở Việt Nam

 

Xuất sắc

Cấp Học viện/ Trường

2016

Tham gia

11

Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh trong các NHTMCP Việt Nam

 

Xuất sắc

Cấp Học viện/ Trường

2016

Tham gia

12

Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính trong các công ty cổ phần thuộc ngành Cao su ở Việt Nam

 

Xuất sắc

Cấp Học viện/ Trường

2016

Tham gia

13

Nâng cao khả năng thanh toán của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết ở Việt Nam

Xuất sắc

Cấp Học viện/ Trường

2016

Tham gia

14

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam

 

Xuất sắc

Cấp Học viện/ Trường

2016

Tham gia

15

Phân tích ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết ngành thủy sản ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2017

Chủ nhiệm

16

Quản trị vốn tồn kho của các doanh nghiệp thuỷ sản niêm yết ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2017

Tham gia

17

Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các công ty cổ phần niêm yết ngành xi măng ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2017

Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành

STT

Tên bài

Tên tạp chí

Tập, số

Trang

Số tác giả

1

Định giá doanh nghiệp theo phương pháp tài sản

Thanh tra tài chính

157

34-35

1

 

3. Sách đã xuất bản  

STT

Tên sách

Trách nhiệm

NXB/Năm XB

1

Sách bài tập Phân tích Tài chính doanh nghiệp

Thành viên

Năm 2015

2

Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp

Thành viên

Năm 2015

3

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiêp (dùng cho lớp không chuyên ngành)

Thành viên

Năm 2015

4

Giáo trình Phân tích kinh tế

Thành viên

Năm 2017

 

4. Hội thảo khoa học  

STT

Tên bài báo khoa học

Tên kỷ yếu

Năm công bố

Trang

Số tác giả

1

Hoàn thiện cơ chế, chính sách giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

Giám sát tài chính đối với Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

2016

233 - 239

1

 

Tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp – Kinh nghiệm từ Singapore

Chính sách khuyển khích nghiệp khởi nghiệp

2017

1-6

2

 

Định giá doanh nghiệp theo phương pháp tỷ số giá trên thu nhập – Nghiên cứu tình huống tại Vietjet Air

Xác định giá trị doanh nghiệp từ lý luận đến thực tiễn

2017

118 - 123

2

 

Xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước – Thực tiễn áp dụng và những kiến nghị

Xác định giá trị doanh nghiệp từ lý luận đến thực tiễn

2017

170 - 176

2

 

 

 

 

Số lần đọc: 2785