HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ tư, 12/07/2017 - 10:8

Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hương

Họ và tên: Hồ Thị Thu Hương

Năm sinh:  1979

Ngạch viên chức: Giảng viên

Chức vụ:

Danh hiệu:

Điện thoại:

Email: hothithuhuonghvtc@gmail.com

A. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ năm 1997 đến 2001

Cử nhân kinh tế, Trường ĐH Tài chính Kế Toán Học viện Tài chính)

Từ năm 2004 đến 2012

 Nghiên cứu sinh tại Học viện Tài chính

 

B. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2001 đến 2003

Công tác tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

 Từ năm 2003 đến nay:

Giảng viên bộ môn Phân tích tài chính

 

C.  KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 

D. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài nghiên cứu Lĩnh vực ứng dụng

Xếp loại

Cấp quản lý

Năm hoàn thành

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Hoàn thiện phân tích BCTC trong các DN cao su Việt Nam.

Xuất sắc

Học viện

2014

Thành viên

2

“Phân tích tài chính phục vụ công tác quản trị tài chính trong các doanh nghiệp cà phê khu vực miền Trung- Tây Nguyên”

Xuất sắc

Học viện

2015

Chủ nhiệm

3

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính đánh giá hiệu quả cho vay trung và dài hạn tại các NHTM địa bàn Hà Nội

Xuất sắc

Học viện

2016

Chủ nhiệm

4

“Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích TCDN phục vụ công tác xếp hạng tín dụng khách hàng DN tại các ngân hàng THCM ở Việt Nam”

Đang thực hiện

Học viện

2017

Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành

STT

Tên bài

Tên tạp chí

Tập, số

Số tác giả

1

Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại các NHCP hiện nay

TT tài chính tiền tệ

Tháng: 12/2014

3

2

Bàn về các công ty Tài chính trong các NHTM CP ở Việt Nam hiện nay”

Tạp chí Ngân hàng

2015

4

 

3. Sách đã xuất bản  

STT

Tên sách

Nhà xuất bản/ Năm xuất bản

Trách nhiệm

1. 

Phân tích Tài chính DN

Nhà xuất bản Tài chính (2005)

Tham gia

2. 

Phân tích TCDN- Lý thuyết và thực hành

Nhà xuất bản Tài chính (2009)

Tham gia

3. 

Đọc và Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Nhà xuất bản Tài chính (2010)

Tham gia

4. 

Phân tích TCDN (dùng cho hệ không chuyên ngành)

Nhà xuất bản Tài chính (2010)

Tham gia

5. 

Hệ thống bài tập thực hành Phân tích TCDN

Nhà xuất bản Tài chính (2011)

Tham gia

6. 

Quản trị rủi ro tài chính trong các Tập đoàn kinh tế nhà nước. Lý luận – Thực tiễn.

Nhà xuất bản Tài chính (2013)

Tham gia

7

Phân tích tài chính doanh nghiệp dùng cho chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, TCDN (Tái bản lần 1)

Nhà xuất bản Tài chính (2015)

Tham gia

8

Phân tích tài chính doanh nghiệp dùng cho chuyên ngành Thuế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh...(Tái bản lần 1)

Nhà xuất bản Tài chính (2015)

Tham gia

9

Bài tập Phân tích tài chính doanh nghiệp

Nhà xuất bản tài chính (2016)

Tham gia

10

Giáo trình Phân tích kinh tế

Nhà xuất bản tài chính (2017)

Tham gia

11

Giáo trình Phân tích tài chính.

Nhà xuất bản tài chính (2017)

Tham gia

12

Sách chuyên khảo: Phân tích tài chính DN bằng tiếng Anh

Nhà xuất bản tài chính (2017)

Tham gia

13

Bài tập Phân tích kinh tế

Nhà xuất bản tài chính (2017)

Tham gia

 

 

4. Hội thảo khoa học  

STT

Tên bài báo khoa học

Tên kỷ yếu

Năm công bố

Số tác giả

1

Ứng dụng mô hình Camels trong thanh tra giám sát các NHTM ở Việt Nam

Giám sát tài chính đối với DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

2016

3

 

 

Số lần đọc: 3325