HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ ba, 04/07/2017 - 10:9

Tiến sĩ Hoàng Thị Thu Hường

A. Lý lịch sơ lược

Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hường

Năm sinh:  1985

Học vị: Tiến sĩ

Ngạch viên chức: Giảng viên

Chức vụ:

Danh hiệu:

Điện thoại:

 Email: huongpttcdn@gmail.com

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 Từ năm 2003 đến 2007

  Cử nhân kinh tế, Học viện Tài chính

 

 Từ năm 2007 đến 2010

  Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính

 

 

 

 

C. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Từ năm 2008 đến nay:

  Giảng viên bộ môn Phân tích tài chính – Khoa TCDN, Học viện tài chính

 

 

 

 

 

 

 

D. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 

1. Giảng dạy các hệ Chính quy, liên thông, tại chức của Học viện Tài Chính từ năm 2009 đến nay

2. Giảng lớp ôn thi kiểm toán viên CPA do Hiệp hội kế toán, kiểm toán Việt Nam tổ chức từ 2012 đến nay

3. Giảng lớp kế toán trưởng do các công ty, hiệp hội nghề nghiệp tổ chức (tập đoàn than khoáng sản, VCCI, trung tâm tư vấn bồi dưỡng tài chính kế toán – HVTC)

 

 

 

E. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài khoa học đã tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu Lĩnh vực ứng dụng

Xếp loại

Cấp quản lý

Năm hoàn thành

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu Phân tích tài chính doanh nghiệp trong các doanh nghiệp thuộc ngành đóng tàu Hàng Hải

Xuất sắc

Học viện

2011

Thành viên

2

Đổi mới phương pháp dạy học môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp theo học chế tín chỉ

Xuất sắc

Học viện

2012

Thành viên

3

Hoàn thiện quy trình dạy học và đánh giá kết quả học tập theo học chế tín chỉ

Xuất sắc

Học viện

2012

Thành viên

4

Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế Nhà Nước ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp.

Xuất sắc

Bộ Tài chính

2012

Thành viên

5

Cho thuê tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

Xuất sắc

Học viện

2013

Thành viên

6

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tại các đơn vị sự nghiệp có thu

Xuất sắc

Học viện

2014

Thành viên

7

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại

Xuất sắc

Học viện

2014

Thành viên

8

Phân tích tình hình đảm bảo an toàn vốn trong các NHTM cổ phần niêm yết ở Việt Nam hiện nay

Xuất sắc

Học viện

2015

Chủ nhiệm đề tài

9.

Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh trong các NHTM cổ phần ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2016

Thành viên

10

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của Tập đoàn tài chính ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2016

Thành viên

11

Giải pháp đảm bảo tăng trưởng bền vững của các NHTMCP niêm yết ở Việt Nam

Xuất sắc

Học viện

2017

Thành viên

 

       

 

2. Các công trình khoa học đã công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành

STT

Tên bài

Tên tạp chí

Tập, số

Trang

Số tác giả

1

Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Nghiên cứu Tài chính – Kế toán

Số: 5, Tháng: 5/2013

 

1

2

Ngành thép cán nóng, dự báo về khả năng “soán ngôi”

Đầu tư chứng khoán

Số 84, tháng 7/2013

 

2

3

Hệ số an toàn vốn của các NHTM Việt Nam

Tạp chí Tài chính

số tháng 9/2017

 

1

4

Về phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của NHTM

Tạp chí tài chính

số tháng 2/2018

 

1

 

3. Sách đã xuất bản  

STT

Tên sách

Trách nhiệm

NXB/Năm XB

1

Phân tích tài chính doanh nghiệp. Lý thuyết và thực hành

Tham gia

NXB TC (2009)

2

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp- Dùng cho các lớp không chuyên ngành.

Tham gia

NXB TC (2010)

3

Bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp

Tham gia

NXB TC (2015)

4

Giáo trình phân tích kinh tế

Tham gia

NXB TC(2017)

 

4. Hội thảo khoa học  

 

Số lần đọc: 3481