HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ hai, 21/08/2017 - 16:8

Tiến sĩ ĐÀO HỒNG NHUNG

A. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đào Hồng Nhung

Năm sinh: 1987

Ngạch viên chức: Giảng viên

Chức vụ:

Danh hiệu:

Điện thoại:

Email: nhungpttc@gmail.com

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 Từ năm 2005 đến 2009

  Cử nhân kinh tế, Học viện Tài chính

 Từ năm 2009 đến 2011

  Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài Chính

Từ năm 2013 đến 2017

 Tiến sĩ tài chính, Học viện công nghệ hoàng gia Melbourne (RMIT – Australia

 

C. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2009 đến nay: Giảng viên Bộ môn Phân tích Tài chính, Học viện Tài chính

  

D. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 

Thời gian

Tên môn học

Bậc đào tạo

Cơ sở đào tạo

2009 - 2018

Phân tích Tài chính

Đại học

Học viện Tài chính

2009- 2012

Phân tích hoạt động kinh doanh

Đại học

Đại học Công đoàn

Viện Đại học mở

 

 

 

 

E. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đổi mới phương pháp dạy học môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp theo học chế tín chỉ

2011

Học viện

Tham gia

2

Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

2012

Bộ Tài chính

Tham gia

3

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tăng trưởng của các doanh nghiệp sản xuất gốm xây dựng

2017

Học viện

Tham gia

4

Giải pháp bảo đảm tăng trưởng bền vững của các Ngân hàng TMCP niêm yết ở Việt Nam

2017

Học viện

Tham gia

2. Các bài báo đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1.

Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

2011

Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán

2.

Mô hình hợp tác giữa Nhà nước và Doanh nghiệp (Public-Private Partnerships) về mặt lý luận, những vần đề chưa được đề cập trong nghiên cứu trước đó, cách thức tiếp cận và phương pháp nghiên cứu mới.

2014

Kỷ yếu hội thảo kinh tế tài chính trường RMIT, Melbourne, Australia

 

Mô hình hợp tác giữa Nhà nước và Doanh nghiệp (Public-Private Partnerships) dưới góc độ Tài chính doanh nghiệp

2015

Kỷ yếu hội thảo quốc tế về kinh tế và kinh doanh lần thứ 15 (IBEC), Stuttgart, Cộng hoà liên bang Đức

3.

Ảnh hưởng của mô hình hợp tác giữa Nhà nước và Doanh nghiệp (Public-Private Partnerships) đến hiệu quả đầu tư và giá trị thị trường của doanh nghiệp

2015

Kỷ yếu hội thảo kinh tế tài chính trường RMIT, Melbourne, Australia

4.

Liệu doanh nghiệp có nên tham gia vào của mô hình hợp tác giữa Nhà nước và Doanh nghiệp (Public-Private Partnerships)

2016

Kỷ yếu Hội thảo thường niên Tố chức tài chính châu Á lần thứ 28 (Asian Finance Association), Bangkok, Thailand

5.

Liệu mô hình hợp tác giữa Nhà nước và Doanh nghiệp (Public-Private Partnerships) có đem lại lợi ích cho tài chính doanh nghiệp

2016

Kỷ yếu Hội thảo thường niên Tố chức quản trị tài chính  (Financial Management Association), Las Vegas, USA

6.

Mô hình hợp tác giữa Nhà nước và Doanh nghiệp (Public-Private Partnerships), hiệu quả thu hút vốn từ bên ngoài cho doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng

2016

Kỷ yếu hội thảo kinh tế tài chính trường RMIT, Melbourne, Australia

7.

Liệu các mối liên kết chính trị (Political connections) trong doanh nghiệp có đem lại lợi ích cho Nhà nước và xã hội: Minh chứng từ các dự án hợp tác giữa Nhà nước và Doanh nghiệp (Public-Private Partnerships).

2016

Kỷ yếu Hội thảo tài chính của các nền kinh tế mới nổi lần thứ 8, Bombay, Ấn Độ

8.

Hiệu quả đầu tư, chất lượng thể chế và sự lựa chọn mô hình hợp tác giữa Nhà nước và Doanh nghiệp (Investment Efficiency, Institutional Quality and the Choice of Public-Private Partnerships)

2017

Kỷ yếu Hội thảo tài chính và kinh tế của Tổ chức quản trị tài chính châu Âu (The European Financial Symposium: Finance and the Real Economy)

 

9.

Mô hình hợp tác giữa Nhà nước và Doanh nghiệp, phân tích dưới góc nhìn đa quốc gia (Public-Private Partnerships: Cross-country Analysis)

2017

Kỷ yếu Hội thảo thị trường tài chính và quản trị doanh nghiệp (The Financial Market and Corporate Governance, Wellington, Newzealand)

10.

Trao đổi về sử dụng kinh tế lượng trong phân tích Kinh tế - Tài chính

2017

Kỷ yếu Hội thảo Giảng dạy và ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong lĩnh vực Kinh tế Tài chính

  1. Sách đã xuất bản

STT

Tên sách

Nhà xuất bản/ Năm xuất bản

  1. 1.

Phân tích Tài chính doanh nghiệp – Lý thuyết và thực hành

NXB Tài chính/2009

  1. 2.

Bài tập thực hành phân tích tài chính doanh nghiệp

NXB Tài chính/2010

  1. 3.

Đọc và Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

NXB Tài chính/2010

  1. 4.

Quản trị rủi ro tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước lý luận – Thực tiễn

NXB Tài chính/2013

  1. 5.

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (dùng cho chuyên ngành kế toán, kiểm toán, TCDN)

NXB Tài chính/2015

  1. 6.

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (dùng cho chuyên ngành thuế, ngân hàng, quản trị kinh doanh)

NXB Tài chính/2015

  1. 7.

Phân tích kinh tế

NXB Tài chính/2017

8.

Bài tập Phân tích kinh tế

NXB Tài chính/2017

9.

Corporate Financial Analysis

NXB Tài chính/2017

                                                                  

                                                              

                   

                                                                                                     

 

 

 

 

Số lần đọc: 1623